m

Görüntü Ekleme

Anketi Tasarla bölümünde anketinize görüntü eklemeniz için birçok yol bulunur.

Bağımsız Görüntüler Ekleme (Sorulardan ayrı olarak)

Bağımsız görüntü, anket sorularından ayrı olan statik bir görüntüdür. Bağımsız görüntüleri web üzerinden URL ile ekleyebilir veya görüntüyü bilgisayarınızdan yükleyebilirsiniz.

Ankete bağımsız bir görüntü eklemek için:

 1. Anketi Tasarla sekmesini tıklayın.
 2. Sol kenar çubuğunun OLUŞTURUCU bölümünden, Görüntü seçeneğini anketinize sürükleyip bırakın.
 3. Bilgisayarınızdan bir görüntü yükleyin veya internette bulunan bir görüntünün URL adresini girin. URL .jpg, .gif veya .png şeklinde bitmelidir.
 4. İsteğe bağlı: Bir görüntü etiketi girin. Bu etiket soru metni ile aynı stildedir ve yanıtlayanlar tarafından görüntülenir.
 5. İsteğe bağlı: Dahili kullanım için bir rumuz girin.
 6. Kaydet düğmesini tıklayın.

Yükleme Gereksinimleri

 • Biçim: JPG, PNG veya GIF
 • Dosya Boyutu: en fazla 2 MB
Soru Metnine Görüntü Ekleme

Bir soru metni veya yanıt seçeneği alanına görüntü eklemek için biçimlendirme araç çubuğunu kullanabilirsiniz. Biçimlendirme araç çubuğundan bir görüntü eklemek için görüntünüzü kendi web sunucunuza veya Imgur gibi bir görüntü barındırma hizmetine yüklemeniz gerekir.

Biçimlendirme araç çubuğunu kullanarak görüntü eklemek için:

 1. Görüntü eklemek istediğiniz metin alanındaki biçimlendirme araç çubuğunda bulunan P seçeneğini tıklayın.
 2. Kaynak alanına görüntünün URL'sini girin. URL .jpg, .gif veya .png şeklinde bitmelidir.
 3. Görüntüye alternatif metin eklemek için Görüntü açıklaması girin. Böylelikle, görüntüye alt niteliği eklenmiş olur. Bu metin, imleçlerini görüntünün üzerinde getirmedikleri sürece diğer yanıtlayanlara görünmez.
 4. Görüntüyü yeniden boyutlandırmak için yeni boyutları piksel olarak girin. Aynı en boy oranını korumak için Oranları sınırla seçeneğini işaretleyin.
 5. Tamam düğmesini tıklayın.

Biçimlendirme araç çubuğunu kullanarak şu alanlara görüntü ekleyebilirsiniz:

 • Soru Metni
 • Yanıt seçeneği alanları
 • A/B Testi (Rastgele Atama) değişken alanları.

Şu alanlara görüntü ekleyemezsiniz:

 • Doğrulama hata mesajları
 • Aşağı Açılır Menü soru türünün yanıt seçenekleri
 • Sayfa Başlığı
 • Sayfa Açıklaması
Arkaplan Görüntüsü Ekleme

Özel Tema oluşturduğunuzda arkaplan görüntüsü ekleyebilirsiniz.

Görüntü A/B Testleri Oluşturma

Görüntü A/B Testleri, bir görüntünün farklı sürümlerini rastgele görüntülemenize ve her sürümün gösterileceği yanıtlayan yüzdesini belirlemenize olanak sağlar.

Daha fazla bilgi: A/B Testleri (Rastgele Atama)

İPUCU! Yanıt seçeneği olarak görüntü eklemek için Görüntü Seçmeli soru türünü kullanın.

Görüntü Dosyası Boyutu Çok Büyük

Anketinize eklemek istediğiniz görüntü yüklenemeyecek kadar büyükse, görüntüyü üçüncü şahıslara ait bir siteye yerleştirip URL adresini girerek anketinize ekleyebilirsiniz. Bu durumda yükleme sınırları geçerli olmayacaktır.

Görüntüleri Yeniden Boyutlandırma

Biçimlendirme araç çubuğunu kullanarak bir görüntü eklediğinizde, görüntü boyutlarını değiştirme seçeneğini görürsünüz. Ayrıca aynı yükseklik ve genişlik oranını sağlamak için oranları sınırlandırıp sınırlandırmama tercihlerinden birini seçebilirsiniz.

Bağımsız bir görüntüyü yeniden boyutlandırmanız gerekiyorsa bu işlemi SurveyMonkey dışında bir programda yapmanız gerekir.

Görüntü Seçmeli soru türü, görüntülerinizi masaüstü veya mobil ortamda harika görünecek şekilde otomatik olarak biçimlendirir.

Erişilebilirlik için Alternatif Metin Ekleme

Section 508, metin olmayan her öğenin bir metin eşdeğerinin sağlanmasını gerektirir. Alternatif metin, görüntünün alt niteliği içinde veya görüntünün bağlamı veya çevresi dahilinde sunulabilir.

Görüntü soru türü, anketteki Görüntü Açıklaması alanındaki metni gösterir. Erişilebilirlik için tüm yanıtlayanlara gösterilmeyecek Alternatif metin eklemek istiyorsanız, Metin soru türünü kullanın ve yukarıdaki Soru Metnin Görüntü Ekleme talimatlarını izleyin.

Herhangi bir sorudan ayrı görüntü ekleyebilir veya soru metinlerine ya da yanıt seçeneklerine görüntü ekleyebilirsiniz.

Yanıt alın