m

Gelişmiş Kanal Oluşturma

ÜCRETLİ ÖZELLİK: Gelişmiş Kanal Oluşturma özelliği yalnızca bazı ücretli abonelik paketlerinde mevcuttur. Kendi abonelik paketinizde olup olmadığına bakın.

Gelişmiş Kanal Oluşturma özelliği, özel değişkenler, Kişilerden alınan özel veriler veya yanıtlayanın anketinizdeki önceki sorulara verdiği yanıtlar gibi metinleri eklemenizi mümkün kılarak anket sorularınızı her yanıtlayanın kim olduğuna ve anketinizdeki belirli sorulara nasıl yanıt verdiğine bağlı olarak kişiselleştirmenizi sağlar.

Gelişmiş Kanal Oluşturma, bu özelliğin daha basit bir versiyonu olan ve anketin önceki sorularından oluşan tek bir veri kaynağından elde edilen metni eklemenizi sağlayan Soru ve Yanıt Kanalı Oluşturma ile ilişkilidir.

Gelişmiş Kanal Oluşturma Özelliği Ekleme

Gelişmiş Kanal Oluşturma özelliğini kullanmak için:

  1. Metni eklemek istediğiniz metin kutusunu tıklayın. Desteklenen alanların listesini aşağıda görebilirsiniz.
  2. Şuradan metin ekle... düğmesini tıklayın.
  3. Menüden veri kaynağını seçin. Önceki sorulardan, kişilerden veya özel değişkenlerden seçim yapabilirsiniz.

Mevcut veri kaynaklarından anketinize metin eklediğinizde, metin kutusuna aşağıdaki sözdizimi eklenir:

{{ expression }}

Yanıtlayan anketinizi yanıtlarken ifadenin çıktısı, benzersiz yanıtlarına bağlı olarak parantezlerin yerine veya ilgili özel verilerin ya da özel değişkenlerin gelecektir.

Desteklenen Alanlar

Gelişmiş Kanal Oluşturma ifadelerini anketinizdeki aşağıdaki alanlara ekleyebilirsiniz:

  • Soru Metni
  • Yanıt Seçenekleri*
  • Satır Etiketleri
  • Sütun Etiketleri
  • "Diğer" Metin Kutusu Etiketleri

* Aşağı Açılır Menü Matrisi sorularında, yanıt seçeneklerine (aşağı açılır menülerde görünen seçenekler) kanal oluşturamazsınız.

Mevcut Veri Kanalları

Oluşturduğunuz Gelişmiş Kanal Oluşturma ifadelerinde aşağıdaki veri kaynaklarına referans verebilirsiniz.

  • Bazı veri kaynakları, yalnızca anketinizi yanıtlayanlara aşağıda belirtildiği gibi belirli toplayıcı türlerinden gönderdiğinizde desteklenir.
  • Bir anketin 1. sayfasına soru kanalı oluşturamazsınız, ancak kişilerden elde edilen özel veriler ve özel değişkenler kanalı oluşturabilirsiniz.

Kaynaklar

Kaynak
Açıklama
Uyumlu Toplayıcı Türleri
SoruVeri toplayan soru türü (Metin, Görüntü, Metin A/B Testi ve Görüntü A/B Testi hariç).Tüm toplayıcı türleri
Kişilerden Elde Edilen Özel VerilerKişilerde saklanan yanıtlayanlarınıza ait özel veriler. Örneğin: E-posta, Ad, Soyadı, Özel 1, vs.E-posta Daveti
Özel DeğişkenlerAnket URL'sindeki özel değişkenlerin değerleri.Web Bağlantısı

Gelişmiş Kanal Oluşturma Özelliğini Önizleme ve Test Etme

Gelişmiş Kanal Oluşturma özelliğini anketinizi yanıtlayanlara göndermeden önce test etmenin en iyi yolu, Gelişmiş Kanal Oluşturma ifadelerinizde atıfta bulunduğunuz veri kaynaklarına göre değişiklik gösterir.

Kanal Oluşturma Özelliğini Sorulara Göre Test Etme

Anketinizdeki tüm Gelişmiş Kanallar yalnızca sorulara dayanıyorsa, Anketi Tasarla bölümünden anketi önizleyebilir ve hangi yanıt seçeneklerini tercih ettiğinize bağlı olarak farklı anket yollarını test edebilirsiniz.

Kanal Oluşturma Özelliğini Kişilerden Elde Edilen Özel Verilere Göre Test Etme

Koşullarınızdan herhangi birinin Kişilerden elde edilen özel verilere bağlı olması durumunda, anketinizi test etmenin en iyi yolu Kişilerinizde bir grup oluşturmak ve söz konusu gruba E-posta Daveti göndermektir.

Bir test grubu oluşturduğunuzda, test için erişebildiğiniz bir e-posta adresi ekleyin. Özel verileri bu kişilere eklediğinizde, Gelişmiş Kanal Oluşturma özelliğinizin bağlı olduğu tüm Özel Veri alanlarını doldurduğunuzdan emin olun. Örneğin, her kişinin departmanını kaydetmek için Özel 1 alanını kullanıyorsanız ve anketinize bu bilgiden kanal oluşturuyorsanız, bu bilgiyi test kişinizin Özel Veri 1 alanına eklediğinizden emin olun.

Testi tamamladıktan sonra, test yanıtlarınızı silin.

Kanal Oluşturma Özelliğini Özel Değişkenlere Göre Test Etme

Gelişmiş Kanal Oluşturma koşullarınızdan herhangi birinin özel değişkenlere bağlı olması durumunda, anketinizi test etmenin en iyi yolu bir Web Bağlantısı oluşturmak ve doğru değişkenlerin anketinizden geçtiğinden emin olmak üzere URL'deki değişiklikleri düzenlemektir.

Testi tamamladıktan sonra, test yanıtlarınızı silin.

Anket Davranışı

Çift çengelli parantezler arasındaki ifadeler, yanıtlayan anketinizi yanıtlarken Gelişmiş Kanal Oluşturma özelliği tarafından değerlendirilir.

Şablonun yerine geçecek bir yanıt, özel veri veya özel değişken olmazsa, parantez içindeki şablon boşlukla değiştirilir. Böylelikle, yanıtlayanlarınız anketinizde parantez içine alınmış şablonları görmez.

Sonuçlarınızı Analiz Etme

Sonuçları Analiz Et bölümünde parantez içindeki Gelişmiş Kanal Oluşturma şablonları, tıpkı anketinizi tasarlarken olduğu gibi soru ve yanıtın içinde görünür. Gelişmiş Kanal Oluşturma çıktıları, Sonuçları Analiz Et bölümünde kaydedilmez. Yalnızca yanıtlayan anketi yanıtlarken daha özel bir deneyim sağlamak üzere anket sayfasında değerlendirilir.

Yanıtlayan bilgilerinin anketteki diğer sorulara verilen yanıtlarla olan ilişkisini görmek için soru ve yanıta ya da yanıtlayanın meta verilerine göre sonuçlarınızı filtreleyebilirsiniz.

Gelişmiş Kanal Oluşturma özel değişkenler, Kişilerden alınan özel veriler veya yanıtlayanın anketinizdeki önceki sorulara verdiği yanıtlar gibi bilgileri eklemenizi mümkün kılarak anket deneyimini anketinizi yanıtlayan kişilere göre kişiselleştirmenizi sağlar.

Yanıt alın