m

Yok (Geçersiz) Seçeneği Ekleme

Ağırlık kullanan tüm soru türlerine bir Yok (geçersiz) sütunu ekleyebilirsiniz:

  • Matris/Değerlendirme Ölçeği (Ağırlık Kullan seçeneği işaretlenmişse)
  • Derecelendirme

Yanıtlayanlar Yok yanıt seçeneğini seçtiğinde, bu yanıt Sonuçları Analiz Et bölümünde sorunun ağırlıklı ortalama hesaplamalarına katılmaz.

Matris/Değerlendirme Ölçeği veya Derecelendirme sorusuna bir Yok sütunu eklemek için:

  1. Anketi Tasarla sekmesini tıklayın.
  2. Düzenlemek üzere bir Matris/Değerlendirme Ölçeği veya Derecelendirme sorusunu tıklatın. Veya yeni bir soru ekleyin.
  3. Yanıt seçeneği alanlarının altında, Bir Yok sütunu ekle seçeneğini işaretleyin. NOT: Matris/Değerlendirme Ölçeği sorusu kullanıyorsanız bu seçenek, Ağırlık Kullan seçeneğini işaretleyene kadar görünmez.
  4. Yok yanıt seçeneği alanı diğer seçeneklerle birlikte görünür. Etikete "Yok" ifadesinden başka bir şey yazmak istiyorsanız yeni bir etiket girebilirsiniz (isteğe bağlı).
  5. Kaydet düğmesini tıklayın.

Matris/Değerlendirme Ölçeği

Bir Matris/Değerlendirme Ölçeği sorusuna (Ağırlık Kullan seçeneği uygulanmışken) bir Yok sütunu eklediğinizde, ilişkili bir ağırlığı olmayan bir Yok sütunu sütun seçeneklerine eklenir.

Bir değerlendirme öğesi bir yanıtlayan için geçerli değilse, Yok sütunu yanıtlayana doğru olmayan bir yanıtı seçmektense esasen soruyu geri çevirme fırsatı verir.

Derecelendirme

Bir Derecelendirme sorusuna bir Yok seçeneği eklediğinizde, her satırın sonuna bir Yok onay kutusu eklenir. Bir yanıtlayan Yok onay kutusunu işaretlerse bu satır bulanıklaşır ve bu yanıtlayanın derecelendirme sırasına eklenmez.

Yanıtlayanlar, Derecelendirme sorusunu tercih ettikleri sırayla yanıtları sürükleyip bırakarak cevaplar; bu nedenle en düşük dereceli seçeneklerin bile bu yanıtlayan için geçerli olduğundan emin olmanız yerinde olur. Bir yanıtlayanın, bir derecelendirme öğesinin kendisi için geçerli olmadığını belirtme şansı olmazsa bu seçeneği her halükarda derecelendirmesine eklemek zorunda kalır; bu da yanlış veriler ortaya çıkarabilir.

Diğer Soru Türlerine Yok Seçeneği Ekleme

Çoktan Seçmeli gibi başka soru türlerine de ek bir yanıt seçeneği olarak Yok seçeneğini ekleyebilirsiniz; ancak sistem bu seçenekleri analizden otomatik olarak çıkarmaz.

Yok yanıt seçeneğinin artıları ve eksileri ile ilgili daha fazla bilgi almak için buradan blog gönderimize göz atın: Yok Yanıt Seçeneği: Kullanılması Ne Zaman İyidir & Ne Zaman Değildir (Yalnızca İngilizce).

Yanıtların Sonuçları Analiz Et bölümünde ağırlıklı ortalamaya katılmaması için, Matris/Değerlendirme Ölçeği veya Derecelendirme sorusuna bir Yok seçeneği ekleyebilirsiniz.

Yanıt alın