m

Hoe gemiddelden worden berekend

Bij de volgende vraagtypen wordt een gemiddelde of gewogen gemiddelde berekend: Zie de artikelen hierna voor meer informatie over hoe we gemiddelden berekenen voor elk vraagtype:

Vragen van het type waarderingsvraag, matrixvraag/vraag met beoordelingsschaal, vraag met meerdere tekstvakken en vraag met schuifregelaar worden berekend op basis van een gemiddelde of gewogen gemiddelde. Zie het artikel voor het afzonderlijke vraagtype voor gedetailleerde informatie over hoe de resultaten voor elk vraagtype worden berekend in de sectie Resultaten analyseren.

Ontvang antwoorden