m

Problemen met exports oplossen

Als u problemen hebt met uw export of rekenblad, klikt u hieronder op een onderwerp voor meer informatie:

Unicode wordt niet juist weergegeven

Probeer het bestand als een CSV te openen. Als u de XLS-indeling downloadt, bevat de download tevens een CSV-map. Gebruik de wizard Tekst importeren om u te helpen bij dit proces.

Selecteer bij gebruik van de wizard Tekst importeren de opties Gescheiden, Komma en Tekst in de aanwijzingen.

Alle gegevens in één kolom

Probeer het bestand als een CSV te openen. Als u de XLS-indeling downloadt, bevat de download tevens een CSV-map. Gebruik de wizard Tekst importeren om u te helpen bij dit proces.

Selecteer bij gebruik van de wizard Tekst importeren de opties Gescheiden, Komma en Tekst in de aanwijzingen.

Gegevens over datum/tijdstip en tijdstempel worden niet weergegeven

Deze informatie is wel aanwezig, maar is verborgen. De cellen in Excel bewerken:

  1. Klik met de rechtermuisknop op de desbetreffende cellen en selecteer Cellen opmaken.
  2. Ga naar het tabblad Getal.
  3. Kies de gewenste indeling in de categorie Tijd en klik vervolgens op OK.
Onjuiste tijdzone

* Bij het doorbladeren van reacties op SurveyMonkey, worden de datum en tijd bepaald op basis van de tijdzone van de computer of het apparaat dat u gebruikt. Als u enquêtegegevens exporteert, worden de meeste tijdstempels opgenomen in UTC (Universal Coordinated Time), ook wel GMT (Greenwich Mean Time) genoemd. Alleen geëxporteerde PDF- en PPT-samenvattingsgegevens worden gebaseerd op de tijdzone op de computer die of het apparaat dat u gebruikt.

Bestand te groot

Er geldt een limiet van 3000 antwoorden voor PDF-exports. Een antwoord is het totale aantal enquêtereacties vermenigvuldigd met het aantal vragen in de enquête.

Als uw gegevens bij XLS- of CSV-exports niet binnen 255 kolommen passen, wordt de spreadsheet opgesplitst in meerdere bestanden.

Geen gegevens voor vraag met beoordelingsschaal

Als u een vraag met een beoordelingsschaal hebt gebruikt, moet u kolomkeuzen of labels toevoegen in het enquêteontwerp om de gegevens te kunnen exporteren naar de spreadsheet.

  1. Ga naar de sectie Enquête ontwerpen van uw enquête.
  2. Zoek de vraag van het type Beoordelingsschaal die u hebt gebruikt.
  3. Voeg kolomkeuzen of labels toe en sla op.
  4. Ga naar het gedeelte Resultaten analyseren van uw enquête en exporteer opnieuw.
De export wordt niet geopend

Als uw export niet wordt geopend, moet u mogelijk het bestand uitpakken of pop-upvensters inschakelen in uw browser.

Categorieën voor tekstanalyse

Het is niet mogelijk om antwoorden te exporteren op basis van een bepaalde categorie. Als u de reacties hebt gefilterd op categorie en vervolgens de vraag exporteert, worden alle antwoorden en alle categorieën geëxporteerd. Als u een overzichtsgegevensexport in een XLS- of CSV-indeling hebt, kunt u antwoorden filteren en verwijderen in uw rekenbladsoftware.

Uw categorieën filteren in een rekenblad:

  1. Klik met de rechtermuisknop op de cel Categorieën en selecteer Sorteren.
  2. Selecteer Sorteren van A naar Z.
  3. Al uw categorieën worden gegroepeerd en u kunt het rekenblad bewerken, zodat de gewenste gefilterde categorieën worden weergegeven.
Tal van opmaakproblemen kunnen worden opgelost door gebruik te maken van de wizard Tekst importeren om een CSV-bestand te openen. Maak cellen op om de datum- of getalnotatie te wijzigen.

Ontvang antwoorden