m

Privacykennisgeving over SurveyMonkey Research-enquêtes

Laatst bijgewerkt: 15 september 2017

Als u zich in de Verenigde Staten bevindt, is SurveyMonkey Inc. verantwoordelijk voor uw reacties wanneer u enquêtes invult die door SurveyMonkey worden uitgevoerd. Als u van buiten de Verenigde Staten reageert, is SurveyMonkey Europe UC verantwoordelijk voor het opslaan en bewaren van uw persoonlijke informatie in overeenstemming met wetgeving inzake gegevensbescherming. Onze contactgegevens vindt u onder aan deze privacykennisgeving, onder Contact opnemen met SurveyMonkey.

Deze privacykennisgeving is alleen van toepassing op enquêtes die worden gehouden door SurveyMonkey waarin een koppeling naar deze privacykennisgeving is opgenomen. Deze is bijvoorbeeld niet van toepassing op eventuele andere SurveyMonkey-sites, -producten of -services of op enquêtes die door derden via het enquêteplatform van SurveyMonkey worden uitgevoerd.

Welke persoonlijke informatie door SurveyMonkey wordt verzameld

Er wordt persoonlijke informatie van u verzameld als u ervoor kiest om deel te nemen aan de enquête. SurveyMonkey verzamelt de volgende typen persoonlijke informatie:

 • Uw reacties op enquêtevragen
 • Uw IP-adres
 • De datum en het tijdstip waarop u de enquête hebt ingevuld
 • Contactgegevens die u eventueel verstrekt, zoals uw e-mailadres
 • We gebruiken cookies, onder andere voor het bijhouden van prestaties. Met deze cookies verzamelen wij informatie over uw interactie met onze enquêtes. Klik hier voor meer informatie over onze cookies, waaronder informatie over hoe we deze gebruiken. U kunt ervoor kiezen om cookies in uw browser te verwijderen of uit te schakelen. Raadpleeg de documentatie voor het configureren van uw webbrowser als u wilt weten hoe u dit moet doen. Als u dit doet, moet u er echter rekening mee houden dat uw vermogen om gebruik te maken van onze services mogelijk negatief wordt beïnvloed.

Waarom SurveyMonkey uw persoonlijke informatie verzamelt

Uw enquêtereacties worden door SurveyMonkey gebruikt voor onderzoek en voor commerciële doeleinden. SurveyMonkey mag de verzamelde informatie gebruiken om de enquête te beheren, om toekomstige enquêtes te verbeteren en om verzamelde trends en enquêteresultaten te analyseren, zoals voor het in kaart brengen van trends op het gebied van hoe groepen op bepaalde locaties bepaalde vragen beantwoorden. SurveyMonkey kan uw persoonlijke informatie ook gebruiken voor andere doeleinden als u ons daartoe toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld om contact met u op te nemen voor deelname aan toekomstig onderzoek.

Op welke gronden SurveyMonkey uw persoonlijke informatie verzamelt

U hoeft de enquête niet in te vullen. Door de enquête in te vullen, geeft u SurveyMonkey toestemming om uw persoonlijke informatie te gebruiken op de wijze die in deze privacykennisgeving is beschreven.

We hebben bovendien een legitiem commercieel belang bij uw persoonlijke informatie voor het beheren van de enquête en het verbeteren van toekomstige enquêtes. We analyseren daarnaast verzamelde trends en enquêteresultaten voor onze eigen doeleinden en om commerciële redenen.

Andere organisaties die uw persoonlijke informatie ontvangen

Derde partijen

Uw enquêtereacties, maar niet uw e-mailadres of IP-adres, kunnen worden verkocht of gedeeld met derde partijen, zoals mediabedrijven, financiële services of bedrijven die marktonderzoek doen. Hoewel dergelijke derde partijen mogelijk in staat zijn om u te identificeren op basis van uw reacties, verbiedt SurveyMonkey dergelijke derde partijen contractueel om uw identiteit aan andere derde partijen bekend te maken en om enquêtereacties te gebruiken om u als individu te identificeren of om over welk doel dan ook (marketing of anderszins) contact met u op te nemen.

Dochterondernemingen van SurveyMonkey

SurveyMonkey kan de persoonlijke informatie die u verstrekt ook bekendmaken aan dochterondernemingen.

Andere situaties

SurveyMonkey kan de persoonlijke informatie die u verstrekt ook bekendmaken in de volgende situaties:

 • Om te voldoen aan wetgeving of in reactie op een juridisch proces of wettelijke aanvragen, waaronder die van wetshandhavingsinstanties en overheidsinstellingen.
 • Om de rechten of eigendommen van SurveyMonkey of onze klanten te beschermen, waaronder het bestrijden van fraude of het beschermen van belangen van SurveyMonkey of ten behoeve van het afdwingen van de voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de services.
 • Als onderdeel van een zakelijke transactie, zoals een fusie of de verkoop van activa.
 • Waar SurveyMonkey er te goeder trouw van overtuigd is dat toegang of openbaarmaking noodzakelijk is voor het beschermen van de persoonlijke veiligheid van SurveyMonkey-werknemers, -klanten of het publiek.

Geanonimiseerde informatie

SurveyMonkey kan analyses van enquêtereacties en de resultaten van onderzoek publiceren. Dergelijke publicaties zullen niet uw persoonlijke informatie bevatten.

Waar informatie wordt verwerkt en opgeslagen

Uw persoonlijke informatie kan worden opgeslagen en/of worden verwerkt in de Verenigde Staten of welk andere land dan ook waarin SurveyMonkey of dochterondernemingen, filialen of serviceproviders van SurveyMonkey faciliteiten hebben. We nemen standaard contractuele bepalingen op die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie voor onze internationale groep bedrijven om de veilige overdracht van uw persoonlijke informatie te waarborgen. Ons moederbedrijf, SurveyMonkey Inc., onderschrijft het EU-VS Privacy Shield Framework en onze naleving daarvan is gecertificeerd. Het EU-US Privacy Shield Framework biedt ons een manier om persoonlijke informatie van onze respondenten op een veilige en beveiligde wijze over te brengen naar de Verenigde Staten (zie de certificering van SurveyMonkey Inc. U kunt deze raadplegen door de Privacy Shield-lijst van het Amerikaanse Department of Commerce weer te geven).

Hoelang we uw gegevens gebruiken

We zullen bij het bepalen van hoelang we uw gegevens bewaren voldoen aan volgens gegevensbeschermingwetgeving aanbevolen procedures. Over het algemeen bewaren we persoonlijke gegevens over u niet langer dan 2 jaar na de laatste keer dat u op een enquête heeft gereageerd.

Uw rechten

SurveyMonkey zal u met genoegen bijstaan in het doen gelden van uw rechten onder gegevensbeschermingwetgeving.

U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen voor het volgende:

 • Vragen welk type persoonlijke informatie SurveyMonkey over u bewaart en wat we doen met deze informatie.
 • Het opvragen van een kopie van de persoonlijke informatie van uw die SurveyMonkey bewaart.
 • Het door SurveyMonkey laten bijwerken of corrigeren van eventuele onnauwkeurige persoonlijke informatie.
 • Het opvragen van een kopie van de informatie die u aan ons hebt verstrekt in een vorm die u in staat stelt om deze informatie eenvoudig aan een andere organisatie te verstrekken.
 • Het intrekken van uw toestemming aan SurveyMonkey om uw persoonlijke informatie te gebruiken en om persoonlijke informatie te laten verwijderen (houd er rekening mee dat dit niet van invloed is op ons gebruik van uw persoonlijke informatie van voordat u ons in kennis hebt gesteld van het feit dat u niet langer toestemt).
 • Het gebruik van uw persoonlijke informatie door SurveyMonkey stoppen als u ervan overtuigd bent dat de persoonlijke informatie die we over u bewaren onjuist is of dat het gebruik van uw informatie onwettig is.

Onze contactgegevens vindt u onder aan deze privacykennisgeving, onder Contact opnemen met SurveyMonkey.

Een klacht indienen als u zich in Europa bevindt

Als u in Europa woont en u niet tevreden bent met een reactie die u van ons ontvangt of als u een probleem hebt met de wijze waarop we uw persoonlijke informatie behandelen, kunt u een klacht indienen bij het Office of the Data Protection Commissioner in Ierland. U kunt contact opnemen met het Office of the Data Protection Commissioner door een e-mailbericht te sturen aan info@dataprotection.ie.

Contact opnemen met SurveyMonkey

Voor algemene SurveyMonkey-privacykwesties of voor het verzenden van feedback of het stellen van vragen aan SurveyMonkey over de privacyprocedures en deze privacykennisgeving, kunt u contact opnemen met:

Binnen de Verenigde StatenBuiten de Verenigde Staten
SurveyMonkey Inc.
One Curiosity Way
San Mateo, CA 94403, USA
Attn: Data Protection Officer
SurveyMonkey Europe UC
2 Shelbourne Buildings,
Second Floor,
Shelbourne Road,
Dublin 4, Ierland

Of u kunt contact opnemen met ons opnemen via een e-mailbericht aan privacy@surveymonkey.com.

Deze privacykennisgeving bijwerken

SurveyMonkey kan deze privacykennisgeving van tijd tot tijd bijwerken op basis van feedback van klanten en wijzigingen in de activiteiten of om te voldoen aan toepasselijke wettelijke regels en voorschriften. Wanneer SurveyMonkey dergelijke wijzigingen aanbrengt, past SurveyMonkey de datum achter "laatst bijgewerkt" aan die boven aan deze kennisgeving wordt weergegeven. Als er belangrijke wijzigingen zijn in deze privacykennisgeving met betrekking tot hoe SurveyMonkey uw persoonlijke informatie behandelt, stelt SurveyMonkey u in kennis door een melding over deze wijzigingen op een prominente wijze te publiceren of, waar mogelijk, door u rechtstreeks te berichten.

Ontvang antwoorden