m

Privacykennisgeving over SurveyMonkey Research-enquêtes

Laatst bijgewerkt: 25 mei 2018

Deze privacykennisgeving is alleen van toepassing op enquêtes die worden gehouden door SurveyMonkey waarin een koppeling naar deze privacykennisgeving is opgenomen. De kennisgeving is bijvoorbeeld niet van toepassing op andere SurveyMonkey-sites, -producten of -services, of op enquêtes die door derden via het enquêteplatform van SurveyMonkey worden uitgevoerd.

 • Als u zich in de Verenigde Staten bevindt, is SurveyMonkey Inc. verantwoordelijk voor uw reacties.
 • Bevindt u zich buiten de Verenigde Staten, dan is SurveyMonkey Europe UC verantwoordelijk voor het opslaan en bewaren van uw persoonlijke informatie conform wetgeving voor gegevensbescherming.

Persoonlijke informatie die door SurveyMonkey wordt verzameld

SurveyMonkey verzamelt persoonlijke informatie van u als u ervoor kiest om deel te nemen aan een enquête.

SurveyMonkey verzamelt de volgende typen persoonlijke informatie:

 • Uw reacties op enquêtevragen
 • Uw IP-adres
 • De datum en het tijdstip waarop u de enquête hebt ingevuld
 • Contactgegevens die u verstrekt, zoals uw e-mailadres
 • Cookies, zoals prestatiebewakingscookies.

Met de cookies die wij gebruiken, verzamelen wij informatie over uw interactie met onze enquêtes. U kunt cookies in uw browser verwijderen of uitschakelen. Als u dit doet, moet u er wel rekening mee houden dat onze services minder goed werken.

Waarom SurveyMonkey persoonlijke informatie verzamelt

SurveyMonkey gebruikt uw enquêtereacties voor onderzoek en voor commerciële doeleinden. SurveyMonkey kan met de verzamelde informatie de enquête beheren, toekomstige enquêtes verbeteren en samengevoegde trends en enquêteresultaten analyseren. Het bedrijf onderzoekt bijvoorbeeld trends in hoe groepen op bepaalde locaties reageren op bepaalde vragen. SurveyMonkey kan uw persoonlijke informatie ook gebruiken voor andere doeleinden als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld om contact met u op te nemen voor toekomstig onderzoek.

Wanneer SurveyMonkey persoonlijke informatie verzamelt

U hoeft geen enquête in te vullen. Doet u dit wel, dan erkent u dat SurveyMonkey uw gegevens voor de legitieme belangen en doelen verzamelt en gebruikt die in deze privacykennisgeving worden beschreven. Wij kunnen bijvoorbeeld uw persoonlijke informatie gebruiken om de enquête te beheren en om toekomstige enquêtes te verbeteren. We analyseren daarnaast verzamelde trends en enquêteresultaten voor onze eigen doeleinden en om commerciële redenen.

Andere organisaties die persoonlijke informatie ontvangen

Derde partijen

Uw enquêtereacties (maar niet uw e-mailadres of IP-adres) kunnen worden verkocht of gedeeld met derde partijen, zoals mediabedrijven, financiële services of bedrijven die marktonderzoek doen. Hoewel dergelijke derde partijen u mogelijk met uw reacties kunnen identificeren, verbiedt SurveyMonkey deze derde partijen contractueel om uw identiteit aan andere derde partijen bekend te maken, om met de enquêtereacties u als individu te identificeren en om contact met u op te nemen voor andere doeleinden (marketing of anderszins).

Dochterondernemingen

SurveyMonkey kan de persoonlijke informatie die u verstrekt bekendmaken aan dochterondernemingen.

Andere situaties

SurveyMonkey kan uw persoonlijke informatie in de volgende gevallen bekendmaken:

 • Om te voldoen aan wetgeving of in reactie op een juridisch proces of wettelijke aanvragen, waaronder die van wetshandhavingsinstanties en overheidsinstellingen.
 • Om de rechten of eigendommen van SurveyMonkey of onze klanten te beschermen door bijvoorbeeld fraude te bestrijden, de belangen van SurveyMonkey te beschermen of de voorwaarden af te dwingen die van toepassing zijn op uw gebruik van de services.
 • Als onderdeel van een zakelijke transactie, zoals een fusie of de verkoop van activa.
 • Als SurveyMonkey er te goeder trouw van overtuigd is dat toegang of openbaarmaking noodzakelijk is om de persoonlijke veiligheid van SurveyMonkey-werknemers, -klanten of het publiek te beschermen.

Geanonimiseerde informatie

SurveyMonkey kan onze analyse van enquêtereacties en de resultaten van ons onderzoek publiceren. Deze publicaties bevatten geen persoonlijke informatie.

Waar persoonlijke informatie wordt verwerkt en opgeslagen

Uw persoonlijke informatie kan worden opgeslagen en/of verwerkt in de Verenigde Staten of een ander land waar SurveyMonkey of zijn dochterondernemingen, filialen of serviceproviders gevestigd zijn.

We nemen standaard contractuele bepalingen op die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie voor onze internationale groep bedrijven om de veilige overdracht van uw persoonlijke informatie te waarborgen. Ons moederbedrijf, SurveyMonkey Inc., onderschrijft het EU-VS-privacyschild en het Zwitsers-VS-privacyschild en onze naleving daarvan is gecertificeerd. Met het EU-VS-privacyschild en het Zwitsers-VS-privacyschild kunnen we persoonlijke informatie van onze respondenten op een veilige wijze opsturen naar de Verenigde Staten (zie onze certificering op de privacyschildlijst van het Amerikaanse Department of Commerce).

Hoelang we uw gegevens gebruiken

We bewaren uw gegevens uitsluitend gedurende de periode die wij nodig hebben om nuttige inzichten te verzamelen uit deze gegevens en om aan het gebruik ervan te voldoen die in deze privacykennisgeving worden beschreven. In het algemeen bewaren we persoonlijke gegevens over u hoogstens 2 jaar vanaf de laatste datum waarop u op een enquête hebt gereageerd, tenzij we een wettelijke reden hebben om de gegevens langer te bewaren.

Uw rechten

U kunt altijd bij SurveyMonkey terecht voor meer informatie over wetgeving voor gegevensbescherming en uw rechten.

U kunt contact met ons opnemen voor het volgende:

 • Vragen over wat voor persoonlijke informatie SurveyMonkey over u bewaart en wat we doen met deze informatie.
 • Een kopie van de persoonlijke informatie opvragen van u die SurveyMonkey bewaart.
 • Onnauwkeurige persoonlijke informatie door SurveyMonkey laten bijwerken of corrigeren.
 • Een kopie ontvangen van de informatie die u aan ons hebt verstrekt in een indeling die u eenvoudig aan een andere organisatie kunt opsturen.
 • Uw toestemming aan SurveyMonkey intrekken om uw persoonlijke informatie te gebruiken en uw persoonlijke informatie laten verwijderen (dit is niet van invloed op ons gebruik van uw persoonlijke informatie van voordat u uw toestemming had ingetrokken).
 • SurveyMonkey uw persoonlijke informatie niet meer laten gebruiken als u ervan overtuigd bent dat de persoonlijke informatie die we over u bewaren onjuist is of dat het gebruik van uw informatie onwettig is.

Contact opnemen met SurveyMonkey

Voor algemene privacykwesties, feedback en vragen die u SurveyMonkey wilt stellen over zijn privacypraktijken en deze privacykennisgeving, kunt u ons een brief schrijven of een e-mail sturen naar privacy@surveymonkey.com.

Binnen de Verenigde StatenBuiten de Verenigde Staten
SurveyMonkey Inc.
One Curiosity Way
San Mateo, CA 94403, Verenigde Staten
Attn: Data Protection Officer
SurveyMonkey Europe UC
2 Shelbourne Buildings,
Second Floor,
Shelbourne Road,
Dublin 4, Ierland

Een klacht indienen in Europa

Als u in Europa woont en u niet tevreden bent met een reactie die u van ons ontvangt, of als u een probleem hebt met hoe we uw persoonlijke informatie behandelen, dan kunt u een klacht indienen bij het Office of the Data Protection Commissioner in Ierland. Stuur hiervoor een e-mail naar info@dataprotection.ie.

Deze privacykennisgeving bijwerken

SurveyMonkey kan deze privacykennisgeving van tijd tot tijd bijwerken op basis van feedback van klanten en wijzigingen in de activiteiten, of om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving. Gebeurt dit, dan past SurveyMonkey de datum achter "laatst bijgewerkt" aan die boven aan deze kennisgeving wordt weergegeven. Als de behandeling van uw persoonlijke informatie door SurveyMonkey op ingrijpende wijze verandert, dan stelt SurveyMonkey u hiervan op de hoogte door een melding over deze wijzigingen op een prominente plek te publiceren of door u rechtstreeks een bericht te sturen, als dat mogelijk is.

Ontvang antwoorden