m

Vereiste gegevens in e-mailuitnodigingen

Wanneer u de berichtindelingen Tekst zonder opmaak of Aangepaste HTML gebruikt, wordt er mogelijk een bericht weergegeven waarin wordt vermeld dat u de vereiste gegevenstags moet opnemen voordat u uw bericht kunt verzenden.

Vereiste gegevenstags zijn tijdelijke aanduidingen die automatisch worden vervangen door de volgende inhoud wanneer het bericht wordt verzonden.

Tag
Beschrijving
[SurveyLink]Hiermee voegt u een koppeling in voor het invullen van uw enquête. Elke ontvanger krijgt een unieke enquêtekoppeling die u in staat stelt om enquêtereacties bij te houden.
[OptOutLink]Hiermee voegt u een uitschrijfkoppeling in, waarmee ontvangers zich kunnen uitschrijven voor enquête-uitnodigingen die via uw account worden verzonden. De uitschrijfkoppeling is vereist volgens ons antispambeleid. Voorheen was dit de tag [RemoveLink].
[FooterLink]Hiermee voegt u de voettekst "Mogelijk gemaakt door SurveyMonkey" toe onder aan elk bericht. Bij sommige plannen kunt u de voettekst van SurveyMonkey verbergen.
[FirstQuestion]Hiermee sluit u de eerste vraag van uw enquête in uw bericht in met de optie Ingesloten. Wanneer u de optie Ingesloten gebruikt, gebruikt u [FirstQuestion] in plaats van [SurveyLink] om uw enquête naar respondenten te verzenden.

Vereiste gegevenstags invoegen

Alle vereiste gegevenstags worden opgenomen in de conceptberichten voor Tekst zonder opmaak-berichten of Aangepaste HTML-berichten, maar als u uw eigen aangepaste tekst kopieert, wordt er een bericht weergegeven waarin wordt vermeld dat een vereiste gegevenstag ontbreekt.

U kunt als volgt een vereiste gegevenstag invoegen:

  1. Open de berichteditor.
  2. Plaats uw cursor in het bericht waarin u de tag wilt invoegen.
  3. Klik boven aan het berichtveld op Vereiste gegevens invoegen.
  4. Selecteer de tag die u wilt invoegen.
TIP! In de berichtindeling HTML-sjabloon worden tags automatisch opgenomen als onderdeel van het sjabloonontwerp, zodat u deze niet handmatig hoeft in te voegen.

Koppelingen bewerken bij Aangepaste HTML

Als u de berichtindeling Aangepaste HTML gebruikt, moet u [SurveyLink] en [OptOutLink] gebruiken voor de URL. Deze tags moeten binnen de ankertag worden geplaatst. De enquêtekoppeling en afmeldingskoppeling vervangen automatisch de waarden tussen rechte haken bij het verzenden van het bericht. Bijvoorbeeld:

<a href="[SurveyLink]">Vul de enquête in!</a>

<a href="[OptOutLink]">Gelieve mij uit uw mailinglijst te verwijderen.</a>

U kunt de tekst rondom de afmeldingskoppeling bewerken om uw uitnodigingsbericht beter te kunnen aanpassen. Volgens ons antispambeleid moet u echter duidelijk uitleggen wat de afmeldingskoppeling doet en mag u niet proberen deze koppeling te verbergen in het bericht.

Ontvang antwoorden