m

Enquêtes delen met personen die samenwerken aan de enquête

Als u deel uitmaakt van een team, kunt u enquêtes delen met mensen binnen en buiten uw team. Voor uw teamleden kan voor elk onderdeel van de enquête een bepaald toegangsniveau worden ingesteld. Het hoogste toegangsniveau voor mensen buiten uw team is echter Alleen weergeven.

Ga naar...

Enquêtes delen

U kunt één enquête of meerdere enquêtes tegelijk delen.

Eén enquête delen

Eén enquête delen:

 1. Ga naar Mijn enquêtes.
 2. Klik op het deelpictogram ¥ naast de enquête die u wilt delen.
 3. Kies de mensen met wie u de enquête wilt delen. Selecteer teamleden in de lijst of voer e-mailadressen in van mensen buiten uw team.
 4. Klik op Doorgaan.
 5. Klik op Wijzigen om de toegangsniveaus voor afzonderlijke secties van de enquête bij te werken.
  • Standaard hebben teamleden machtigingen voor volledig beheer en hebben personen buiten uw team machtigingen voor alleen lezen.
  • Mensen buiten uw team kunnen alleen over machtigingen voor alleen-lezen beschikken en niet over machtigingen voor volledig beheer.
  • Als u verschillende toegangsniveaus wilt toewijzen aan elke persoon met wie u de enquête deelt, klikt u op Individuele machtigingen instellen en dan op het pictogram p Machtigingen bewerken.
 6. Klik op Enquête Delen.
Meerdere enquêtes delen

 

BÈTAFUNCTIE: De functie om meerdere enquêtes tegelijk over te plaatsen, bevindt zich momenteel in de bètafase en is maar voor enkele klanten beschikbaar.

Een of meer enquêtes delen:

 1. Ga naar Mijn enquêtes.
 2. Schakel de selectievakjes in naast de enquêtes die u wilt delen. U kunt maximaal 500 enquêtes tegelijk delen.
 3. Klik in het menu onderaan de pagina op Delen.
 4. Kies de mensen met wie u de enquête wilt delen. Selecteer teamleden in de lijst.
 5. Klik op Doorgaan.
 6. Klik op Wijzigen om de toegangsniveaus voor afzonderlijke secties van de enquête bij te werken.
  • De geselecteerde toegangsniveaus zijn van toepassing op alle geselecteerde enquêtes.
  • Standaard hebben teamleden machtigingen voor volledig beheer en hebben personen buiten uw team machtigingen voor alleen lezen.
  • Als u verschillende toegangsniveaus wilt toewijzen aan elke persoon met wie u de enquête deelt, klikt u op Individuele machtigingen instellen en dan op het pictogram p Machtigingen bewerken.
 7. Klik op Enquête Delen.

Het is niet mogelijk om meerdere enquêtes te delen met mensen buiten uw team, maar ze kunnen wel één voor één worden gedeeld.

De machtigingen die u selecteert voor meerdere enquêtes, heffen andere machtigingen op die u hebt ingesteld voor enquêtes die u eerder hebt gedeeld.

Tip! Als het niet mogelijk is om meerdere enquête te delen, deelt u één enquête.

We sturen een e-mailmelding naar iedereen met wie u de enquête hebt gedeeld. Voor toegang tot de enquête kunnen ze op Enquête openen klikken om zich aan te melden of zich te registreren voor een account. Het e-mailadres van uw account moet overeenkomen met het adres waarmee de enquête is gedeeld.

De gedeelde enquête is beschikbaar in het account van een medewerker tot de eigenaar de medewerker verwijdert of de enquête overplaatst naar iemand buiten het team.

 

Medewerkers en machtigingen beheren

Uw gedeelde enquêtes zoeken

U kunt alle enquêtes weergeven in Mijn enquêtes.

Label
Beschrijving
¥ Gedeeld door uU bent de eigenaar van de enquête en u hebt deze gedeeld met anderen.
¥ Gedeeld met uU bent een medewerker voor de enquête. Iemand anders is eigenaar van de enquête en heeft deze met u gedeeld.
Tip! We maken automatisch mappen voor gedeelde enquêtes, zodat u gedeelde enquêtes eenvoudig kunt vinden in uw lijst met enquêtes.

Machtigingen voor weergeven en bewerken delen

U kunt machtigingen voor delen weergeven en beheren in Mijn enquêtes.

Medewerkers weergeven

Teamleden met toegang tot een gedeelde enquête kunnen zien met wie deze nog meer is gedeeld en over welke machtigingen elke medewerker beschikt. Personen buiten uw team kunnen de andere medewerkers niet bekijken.

Weergeven wie er samenwerken aan een enquête:

 1. Ga naar Mijn enquêtes.
 2. Klik naast de enquêtetitel op Gedeeld door u of Gedeeld met u.
Medewerkers verwijderen

Enquête-eigenaars kunnen medewerkers verwijderen, zodat ze geen toegang tot een enquête hebben.

Een medewerker voor een enquête verwijderen:

 1. Ga naar Mijn enquêtes.
 2. Klik naast de enquêtetitel op Gedeeld door u.
 3. Klik op # naast de persoon die u wilt verwijderen.
 4. Klik op Gereed als u de enquête meteen uit het account van de medewerker wilt verwijderen.
Machtigingen bewerken

 

De toegangsniveaus van iemand voor een enquête bewerken:

 1. Ga naar Mijn enquêtes.
 2. Klik naast de enquêtetitel op Gedeeld door u.
 3. Klik op p naast de persoon van wie u de machtigingen wilt bewerken.
 4. Kies de nieuwe toegangsniveaus voor de afzonderlijke secties van de enquête.
 5. Klik op Opslaan.
Wilt u de machtigingen voor delen voor meerdere enquêtes bijwerken? Deel meerdere enquêtes en selecteer toegangsniveaus voor alle enquêtes. Deze machtigingen heffen eerdere machtigingen voor delen op.

 

Toegangsniveaus: Enquête ontwerpen

Toegangsniveau
Beschrijving
Volledig beheerVolledige machtigingen voor het weergeven, maken, bewerken of verwijderen van alle onderdelen in de sectie Enquête ontwerpen.
Alleen weergevenMedewerkers kunnen het enquêteontwerp weergeven, maar geen wijzigingen aanbrengen. Ze kunnen de meeste enquête-instellingen, waaronder opties, logica en vraaginstellingen, niet weergeven.

Bewerken via samenwerking

U moet de pagina Enquête ontwerpen vernieuwen om de wijzigingen van andere personen te zien die aan de enquête werken.

Het is niet mogelijk om wijzigingen bij te houden, om bewerkingen via samenwerken rechtstreeks weer te geven, wijzigingen ongedaan te maken of om te zien wie er momenteel aan de enquête werkt.

Feedback zonder toegang Nodig iemand uit om te reageren op uw enquêteontwerp als u feedback wilt ontvangen zonder hem of haar toegang te geven tot uw enquête in zijn of haar account.

 

Toegangsniveaus: Reacties verzamelen

Toegangsniveau
Beschrijving
Volledig beheer*Volledige machtigingen voor het weergeven, maken, bewerken of verwijderen van alle onderdelen in de sectie Reacties verzamelen.

Dit toegangsniveau is alleen beschikbaar als Resultaten analyseren ook is ingesteld op Volledig beheer.
Alleen weergeven*Medewerkers kunnen de lijst met verzamelprogramma's en een deel van de informatie in elk verzamelprogramma weergeven. Ze kunnen de verzamelprogrammaopties echter niet bewerken of de enquête verzenden om reacties te verzamelen.
Geen toegangGeen toegang tot de sectie Reacties verzamelen.

* Medewerkers kunnen te maken krijgen met beperkingen in toegangsniveau door uitzonderingen bij bepaalde typen verzamelprogramma's.

Uitzonderingen

Uitnodiging per e-mail en sms-bericht

Aangezien elk account eigen contactpersonen heeft, kunnen eigenaren van enquêtes en medewerkers alleen bewerkingen uitvoeren in verzamelprogramma's voor uitnodigingen per e-mail en sms-bericht die ze zelf hebben gemaakt. Gedeelde uitnodiging per e-mail of sms-bericht zijn alleen-lezen.

Medewerkers kunnen nog steeds de enquêteresultaten weergeven van alle verzamelprogramma's voor uitnodigingen per e-mail en sms-bericht als ze de juiste machtigingen hebben voor de sectie Resultaten analyseren.

Webkoppeling en sociale media

Bij medewerkers met de machtiging Alleen weergeven voor de sectie Reacties verzamelen wordt een voorbeeldversie van een enquêtekoppeling weergegeven, waarin het URL-einde is vervangen door asterisks (*). Dit is om te voorkomen dat personen zonder de machtiging Volledig beheer de koppeling delen om reacties te krijgen.

Ingesloten in of pop-up op een website

Medewerkers met de machtiging Alleen weergeven voor de sectie Reacties verzamelen kunnen geen verzamelprogramma's voor websites (Pop-upenquête, Pop-upuitnodiging en Ingesloten enquête) weergeven. Medewerkers moeten de machtiging Volledig beheer hebben om verzamelprogramma's voor websites weer te geven.

 

Toegangsniveaus: Resultaten analyseren

Toegangsniveau
Beschrijving
Volledig beheerVolledige machtigingen voor het weergeven, maken, bewerken of verwijderen van alle onderdelen in de sectie Resultaten analyseren.

Medewerkers kunnen regels, opgeslagen weergaven, aangepaste diagrammen, pagina's met gedeelde gegevens, exports en tekstanalyses weergeven die door de eigenaar van de enquête of een andere medewerker met de machtiging Volledig beheer zijn gemaakt. U moet de pagina Resultaten analyseren vernieuwen om de wijzigingen te kunnen bekijken van anderen die aan de enquête werken.

Dit toegangsniveau is alleen beschikbaar als Reacties verzamelen ook is ingesteld op Volledig beheer.
Alleen weergevenMedewerkers kunnen de enquêteresultaten alleen weergeven in de oorspronkelijke weergave.

Medewerkers kunnen geen regels, opgeslagen weergaven, aangepaste diagrammen, pagina's met gedeelde gegevens, exports en tekstanalyses weergeven die door de eigenaar van de enquête of een andere medewerker zijn gemaakt. Ze kunnen deze zelf ook niet maken.
Geen toegangGeen toegang tot de sectie Resultaten analyseren. Bij medewerkers wordt het aantal reacties op de enquête niet weergegeven op de pagina Mijn enquêtes. In plaats daarvan wordt bij hen ≥1 weergegeven.
Resultaten met iedereen delen Als u uw enquêteresultaten wilt delen met een breder publiek, maakt u een pagina met gedeelde gegevens of resultatendashboard en deelt u de koppeling op een gewenste locatie.

 

Toegangsniveaus: Mijn enquêtes

Wat u kunt doen met een gedeelde enquête, is afhankelijk van of u eigenaar van de enquête of medewerker bent.

Actie
Eigenaar van enquête
Medewerker
(Elk toegangsniveau)
Een kopie verzenden
3
3
Enquête overplaatsen
3
å
Reacties wissen
3
å*
Enquête verwijderen
3
å
Integraties
3
å

* Medewerkers met de machtiging Volledig beheer voor de secties Reacties verzamelen en Resultaten analyseren kunnen reacties uit deze secties verwijderen of wissen, maar kunnen dat niet doen op de pagina Mijn enquêtes.

 

Enquêtetoegang aanvragen

Op zoek naar teamenquêtes?

Vraag uw primaire beheerder en teamgenoten om enquêtes te delen, zodat u toegang hebt tot bestaande enquêtes van het team nadat u lid bent geworden.

Een hoger toegangsniveau aanvragen?

Medewerkers in hetzelfde team kunnen volledige toegang aanvragen voor een specifieke sectie van de enquête die met hen wordt gedeeld.

Een hoger toegangsniveau aanvragen:

 1. Ga naar Mijn enquêtes en open de enquête waarvoor u een hoger toegangsniveau wilt aanvragen.
 2. Klik in de sectie Enquête ontwerpen, Reacties verzamelen of Resultaten analyseren op het vervolgkeuzemenu met uw huidige toegangsniveau in de rechterbovenhoek (zoals Geen toegang of Alleen weergeven). U ziet een lijst met de afzonderlijke secties van de enquête en uw huidige toegangsniveau.
 3. Klik naast de sectie waarvoor u een hoger toegangsniveau wilt aanvragen op Toegang aanvragen.

De enquête-eigenaar krijgt een e-mailmelding over de aanvraag en kan kiezen of hij of zij de toegangsniveaus wil wijzigen. U kunt geen specifiek toegangsniveau aanvragen. Het is aan de eigenaar van de enquête om te bepalen welk toegangsniveau hij of zij u geeft.

 

Als u deel uitmaakt van een team, kunt u enquêtes delen met mensen binnen en buiten uw team. U kunt voor uw teamleden voor elk onderdeel van de enquête een bepaald toegangsniveau (of machtiging) instellen. Mensen buiten uw team krijgen Alleen weergeven-machtigingen voor enquêtes.

Ontvang antwoorden