m

Enquêtes delen met personen die samenwerken aan de enquête

Als u onderdeel bent van een team, kunt u enquêtes delen met mensen binnen en buiten uw team en het toegangsniveau (of machtigingen) beheren voor afzonderlijke secties van de enquête.

Ga naar...

Een enquête delen

Een enquête delen met medewerkers:

 1. Ga naar Mijn enquêtes.
 2. Klik op ¥ naast de enquête die u wilt delen.
 3. Kies de personen met wie u de enquête wilt delen. Selecteer teamleden in de lijst of voer e-mailadressen in van personen buiten uw team.
 4. Klik op Doorgaan.
 5. Klik op Wijzigen om de toegangsniveaus te wijzigen voor afzonderlijke secties van de enquête—Enquête ontwerpen, Reacties verzamelen en Resultaten analyseren.
  • Teamleden hebben standaard volledige beheermachtigingen.
  • Iedereen buiten uw team heeft alleen alleen-lezenmachtigingen.
  • Als u verschillende machtigingen wilt instellen voor elke persoon met wie u de enquête deelt, klikt u op Individuele machtigingen instellen.
 6. Klik op Enquête Delen.

We sturen een e-mailmelding naar iedereen waarmee u de enquête hebt gedeeld. Ze kunnen op Enquête openen klikken en zich aanmelden bij of registreren voor een account dat is gekoppeld aan hetzelfde e-mailadres van het account dat voor toegang tot de enquête wordt gebruikt.

 

Medewerkers en machtigingen beheren

Uw gedeelde enquêtes zoeken

U kunt in Mijn enquêtes alleen enquêtes bekijken die u hebt gemaakt en gedeeld.

Label
Beschrijving
¥ Gedeeld door uU bent de eigenaar van de enquête en u hebt deze gedeeld met anderen.
¥ Gedeeld met uU bent een medewerker voor de enquête. Iemand anders is eigenaar van de enquête en heeft deze met u gedeeld.
TIP! We maken automatisch mappen voor gedeelde enquêtes, zodat u gedeelde enquêtes eenvoudig kunt vinden in uw lijst met enquêtes.

Machtigingen voor weergeven en bewerken delen

U kunt machtigingen voor delen weergeven en beheren in Mijn enquêtes.

Medewerkers weergeven

Teamleden met toegang tot een gedeelde enquête kunnen weergeven met wie deze nog meer is gedeeld en over welke machtigingen elke medewerker beschikt. Personen buiten uw team kunnen de andere medewerkers niet weergeven.

Om weer te geven wie er samenwerken aan een enquête, doet u het volgende:

 1. Ga naar Mijn enquêtes.
 2. Klik onder de enquêtetitel op Gedeeld door u of Gedeeld met u.
Medewerkers verwijderen

Enquête-eigenaren kunnen medewerker verwijderen, zodat deze geen toegang tot een enquête hebben.

Een medewerker voor een enquête verwijderen:

 1. Ga naar Mijn enquêtes.
 2. Klik onder de enquêtetitel op Gedeeld door u of Gedeeld met.
 3. Klik op ¥ naast de persoon die u wilt verwijderen.
 4. Klik op Gereed als u de enquête direct uit het account van de medewerker wilt verwijderen.
Machtigingen bewerken

De toegangsniveaus van iemand voor een enquête bewerken:

 1. Ga naar Mijn enquêtes.
 2. Klik onder de enquêtetitel op Gedeeld door u of Gedeeld met.
 3. Klik op p naast de persoon van wie u de machtigingen wilt bewerken.
 4. Kies de nieuwe toegangsniveaus voor de afzonderlijke secties van de enquête.
 5. Klik op Opslaan.

 

Toegangsniveaus: Enquête ontwerpen

Toegangsniveau
Beschrijving
Volledig beheerVolledige machtigingen voor het weergeven, maken, bewerken of verwijderen van wat dan ook in de sectie Enquête ontwerpen.
Alleen weergevenMedewerkers kunnen het enquêteontwerp weergeven, maar geen wijzigingen aanbrengen. Ze kunnen de meeste enquête-instellingen, waaronder opties, logica en vraaginstellingen niet weergeven.

Bewerken via samenwerking

U moet de pagina Enquête ontwerpen vernieuwen om de wijzigingen van andere personen die aan de enquête werken, te kunnen zien.

Het is niet mogelijk om wijzigingen bij te houden, om bewerkingen via samenwerken rechtstreeks weer te geven, wijzigingen ongedaan te maken of om te zien wie er momenteel aan de enquête werkt.

Feedback zonder toegang Nodig iemand uit om commentaar te geven op uw enquêteontwerp als u feedback wilt ontvangen zonder hem of haar toegang te geven tot uw enquête in zijn of haar account.

 

Toegangsniveaus: Reacties verzamelen

Toegangsniveau:
Beschrijving
Volledig beheerVolledige machtigingen voor het weergeven, maken, bewerken of verwijderen van wat dan ook in de sectie Reacties verzamelen.
Alleen weergevenMedewerkers kunnen de lijst met verzamelprogramma's en enige informatie in elk verzamelprogramma weergeven. Ze kunnen de verzamelprogramma-opties echter niet bewerken of de enquête verzenden om reacties te verzamelen.
Geen toegangGeen toegang tot de sectie Reacties verzamelen.

Uitzonderingen

U hebt mogelijk te maken met enkele beperkingen wanneer u met de volgende typen verzamelprogramma's werkt.

Uitnodiging per e-mail

Aangezien elk account eigen contactpersonen heeft, kunnen eigenaren van enquêtes en medewerkers alleen bewerkingen uitvoeren in verzamelprogramma's voor uitnodigingen per e-mail die ze zelf hebben gemaakt. Eventuele gedeelde uitnodigingen per e-mail kunnen alleen worden weergegeven.

Medewerkers kunnen nog steeds de enquêteresultaten weergeven van alle verzamelprogramma's voor uitnodigingen per e-mail als ze beschikken over de juiste machtigingen voor de sectie Resultaten analyseren.

Webkoppeling en sociale media

Bij medewerkers met de machtiging Alleen weergeven voor de sectie Reacties verzamelen wordt een voorbeeldversie van een enquêtekoppeling weergegeven, waarin het URL-einde is vervangen door asterisks (*). Dit is om te voorkomen dat personen die niet over de machtiging Volledig beheer beschikken, de koppeling delen om reacties te krijgen.

Ingesloten in of pop-up op een website

Medewerkers met de machtiging Alleen weergeven voor de sectie Reacties verzamelen kunnen geen verzamelprogramma's voor websites (Pop-upenquête, Pop-upuitnodiging en Ingesloten enquête) weergeven. Medewerkers moeten de machtiging Volledig beheer hebben om verzamelprogramma's voor websites weer te geven.

 

Toegangsniveaus: Resultaten analyseren

Toegangsniveau:
Beschrijving
Volledig beheerVolledige machtigingen voor het weergeven, maken, bewerken of verwijderen van wat dan ook in de sectie Resultaten analyseren.

Medewerkers kunnen filters, vergelijkingsregels, weergaveregels, aangepaste diagrammen, pagina's met gedeelde gegevens, exports en tekstanalysecategorieën weergeven die door de eigenaar van de enquête of een andere medewerker met de machtiging Volledig beheer zijn gemaakt. U moet de pagina Resultaten analyseren vernieuwen om de wijzigingen te kunnen bekijken van anderen die aan de enquête werken.
Alleen weergevenMedewerkers kunnen de enquêteresultaten alleen weergeven in de oorspronkelijke weergave.

Medewerkers kunnen geen filters, vergelijkingsregels, weergaveregels, aangepaste diagrammen, exports of tekstanalysecategorieën weergeven die door de eigenaar van de enquête of een andere medewerker zijn gemaakt, en ze kunnen deze ook niet zelf maken.
Geen toegangGeen toegang tot de sectie Resultaten analyseren. Bij medewerkers wordt het aantal reacties op de enquête niet weergegeven op de pagina Mijn enquêtes. In plaats daarvan wordt bij hun ≥1 weergegeven.
Resultaten met iedereen delen Als u uw enquêteresultaten wilt delen met een breder publiek, kunt u een pagina met gedeelde gegevens maken en de koppeling op een gewenste locatie delen.

 

Toegangsniveaus: Mijn enquêtes

Wat u kunt doen met een gedeelde enquête, is afhankelijk van of u eigenaar van de enquête of medewerker bent.

Actie
Eigenaar van enquête
Medewerker
(Elk toegangsniveau)
Een kopie verzenden
3
3
Enquête overplaatsen
3
å
Reacties wissen
3
å*
Enquête verwijderen
3
å
Integraties
3
å

* Medewerkers met de machtiging Volledig beheer voor de secties Reacties verzamelen en Resultaten analyseren kunnen reacties uit deze secties verwijderen of wissen, maar kunnen dat niet doen op de pagina Mijn enquêtes.

 

Vragen om meer toegangsmachtigingen

Medewerkers in hetzelfde team kunnen volledige toegang aanvragen voor een specifieke sectie van de enquête die met hen wordt gedeeld.

Een hoger toegangsniveau aanvragen:

 1. Ga naar Mijn enquêtes en open de enquête waarvoor u een hoger toegangsniveau wilt aanvragen.
 2. Klik vanuit de sectie Enquête ontwerpen, Reacties verzamelen of Resultaten analyseren op uw huidige toegangsniveau in de rechterbovenhoek (zoals Geen toegang of Alleen weergeven). Er wordt een lijst weergegeven met de afzonderlijke secties van de enquête en uw huidige toegangsniveau.
 3. Klik naast de sectie waarvoor u een hoger toegangsniveau wilt aanvragen op Toegang aanvragen.

De eigenaar van de enquête ontvangt vervolgens per e-mail een melding die kan worden gebruikt om de toegangsniveaus op de gewenste wijze te wijzigen. Het is niet mogelijk om een specifiek toegangsniveau aan te vragen. Het is aan de eigenaar van de enquête om te bepalen welk toegangsniveau hij of zij u geeft.

 

Als u onderdeel bent van een team, kunt u enquêtes delen met mensen binnen en buiten uw team en het toegangsniveau (of machtigingen) beheren voor afzonderlijke secties van de enquête.

Ontvang antwoorden