m

Enquêtes delen met anderen

Betaalde functie: Enquêtes delen is alleen beschikbaar voor een beperkt aantal klanten bij sommige betaalde abonnementen.

Als u een licentie met volledige toegang hebt in een team, kunt u enquêtes delen met mensen binnen en buiten uw team. U kunt het toegangsniveau van uw teamleden tot afzonderlijke secties van de enquête beheren. Maar het hoogste niveau voor mensen buiten uw team is Alleen weergeven.

Ga naar...

Enquêtes delen

Delen

Teamleden met licenties met volledige toegang kunnen één enquête of meerdere enquêtes tegelijk delen.

Bij Team Premier- en Team Advantage-abonnementen is de optie Enquêtes delen met uw team standaard ingeschakeld wanneer u een compleet nieuwe enquête maakt. Hierdoor wordt uw enquête telkens met iedereen in uw team gedeeld. Als u niet met iedereen wilt delen, moet u het selectievakje uitschakelen of de machtigingen beheren.

Eén enquête delen

Eén enquête delen:

 1. Ga naar Mijn enquêtes.
 2. Klik op het deelpictogram ¥ naast de enquête die u wilt delen.
 3. Kies de personen met wie u de enquête wilt delen. Selecteer teamleden in de lijst of voer e-mailadressen in van personen buiten uw team.
 4. Klik op Doorgaan.
 5. (Optioneel ) Klik op Machtigingen bewerken (Wijzigen) om de standaard toegangsniveaus voor afzonderlijke secties van de enquête bij te werken.
 6. Klik op Enquête Delen.
Meerdere enquêtes delen

 

Betaalde functie: Alleen klanten met bepaalde teamabonnementen kunnen meerdere enquêtes tegelijk delen.

Een of meer enquêtes delen:

 1. Ga naar Mijn enquêtes.
 2. Schakel de selectievakjes in naast de enquêtes die u wilt delen. U kunt maximaal 500 enquêtes tegelijk delen.
 3. Klik in het menu onderaan de pagina op Delen.
 4. Kies de teamleden met wie u de enquête wilt delen in de lijst.
 5. Klik op Doorgaan.
 6. Klik op Machtigingen bewerken (Wijzigen) om de standaard toegangsniveaus voor afzonderlijke secties van de enquête bij te werken.
 7. Klik op Enquête Delen.

De machtigingen die u selecteert voor meerdere enquêtes, heffen andere machtigingen op die u hebt ingesteld voor enquêtes die u eerder hebt gedeeld.

Als u niet meerdere enquêtes tegelijk kunt delen of als u enquêtes wilt delen met mensen buiten uw team, kunt u één enquête per keer delen.

We sturen een e-mailmelding naar iedereen met wie u de enquête hebt gedeeld. Voor toegang tot de enquête kunnen ze op Enquête openen klikken om zich aan te melden of zich te registreren voor een account. Het e-mailadres van uw account moet overeenkomen met het adres waarmee de enquête is gedeeld.

Een enquête die is gedeelde met een ander account, is beschikbaar tot de eigenaar de persoon verwijdert of de enquête overplaatst naar iemand buiten het team.

Standaard toegangsniveaus

Elke persoon krijgt standaard het hoogste toegangsniveau op basis van de machtigingen van zijn of haar licentietype.

 

LicentietypeStandaard toegangsniveaus
Licenties met volledige toegang (de rollen Primaire beheerder en Volledige gebruiker)Enquêtes ontwerpen: Volledige toegang
Reacties verzamelen: Volledige toegang
Resultaten analyseren: Volledige toegang
Licenties met beperkte toegang (Analist)Enquêtes ontwerpen: Alleen weergeven
Reacties verzamelen: Alleen weergeven
Resultaten analyseren: Volledige toegang
Mensen buiten uw teamEnquêtes ontwerpen: Alleen weergeven
Reacties verzamelen: Alleen weergeven
Resultaten analyseren: Alleen weergeven

Als u een enquête deelt, kunt u op Machtigingen bewerken (Wijzigen) klikken om de standaard toegangsniveaus bij te werken voor afzonderlijke secties van de enquête voor volledige gebruikers en beheerders of analisten die u hebt geselecteerd.

Als u geen analisten hebt geselecteerd om mee te delen en u andere toegangsniveaus wilt toewijzen aan elke licentie met volledige toegang, selecteert u Individuele machtigingen instellen en klikt u op het pictogram p Machtigingen bewerken. Deze optie wordt niet weergegeven als u analisten hebt geselecteerd voor het delen van een enquête. Maar u kunt altijd later nog de machtigingen bewerken.

 

Gedeelde enquêtes en machtigingen beheren

Uw gedeelde enquêtes zoeken

U kunt alle enquêtes weergeven in Mijn enquêtes.

Label
Beschrijving
¥ Gedeeld door uU bent eigenaar van de enquête en deze wordt gedeeld met anderen.
¥ Gedeeld met uIemand anders is eigenaar van de enquête en heeft deze met u gedeeld. Het is niet mogelijk om een gedeelde enquête opnieuw te delen.
Tip! We maken automatisch mappen voor gedeelde enquêtes, zodat u gedeelde enquêtes eenvoudig kunt vinden in uw lijst met enquêtes.

Machtigingen voor weergeven en bewerken delen

U kunt machtigingen voor delen weergeven en beheren in Mijn enquêtes.

Weergeven met welke mensen u enquêtes hebt gedeeld

Teamleden met toegang tot een gedeelde enquête kunnen zien met wie deze nog meer is gedeeld en welke machtigingen elke persoon heeft. Personen buiten uw team kunnen niet zien met wie de enquête nog meer is gedeeld.

Weergeven met welke mensen een enquête is gedeeld:

 1. Ga naar Mijn enquêtes.
 2. Klik naast de enquêtetitel op Eigendom van u en gedeeld of Gedeeld met u.
 3. Klik op het pictogram ¥ Delen weergeven.
Het delen met iemand stoppen

Enquête-eigenaren kunnen mensen verwijderen, zodat ze geen toegang tot een enquête hebben.

Iemand verwijderen die toegang heeft tot een enquête:

 1. Ga naar Mijn enquêtes.
 2. Klik naast de enquêtetitel op Gedeeld door u.
 3. Klik op # naast de persoon die u wilt verwijderen.
 4. Klik op Gereed als u de enquête meteen uit het account van deze persoon wilt verwijderen.
Machtigingen bewerken

De toegangsniveaus van iemand voor een enquête bewerken:

 1. Ga naar Mijn enquêtes.
 2. Klik naast de enquêtetitel op Gedeeld door u.
 3. Klik op p naast de persoon van wie u de machtigingen wilt bewerken.
 4. Kies de nieuwe toegangsniveaus voor de afzonderlijke secties van de enquête.
 5. Klik op Opslaan.
Wilt u de machtigingen voor delen voor meerdere enquêtes bijwerken? Deel meerdere enquêtes en selecteer toegangsniveaus voor alle enquêtes. Deze machtigingen heffen eerdere machtigingen voor delen op.

 

Toegangsniveaus: Enquête ontwerpen

Toegangsniveau
Beschrijving
Volledige toegangVolledige toegangsmachtiging voor het weergeven, maken, bewerken of verwijderen van alle onderdelen in de sectie Enquête ontwerpen.
Alleen weergevenMensen met een machtiging voor alleen lezen kunnen de sectie Enquête ontwerpen weergeven, maar kunnen de meeste enquête-instellingen niet zien, zoals opties, logica of vraaginstellingen. Ze kunnen bovendien niets in de sectie Enquête ontwerpen bewerken of verwijderen.

Bewerkingen in gedeelde enquêtes weergeven

U moet de pagina Enquête ontwerpen vernieuwen om de wijzigingen van andere mensen te zien die aan de enquête werken.

U kunt wijzigingen niet bijhouden, geen bewerkingen via samenwerken rechtstreeks weergeven, geen wijzigingen ongedaan maken en niet zien wie er momenteel aan de enquête werkt.

Feedback ontvangen zonder toegang. Nodig iemand uit om te reageren op uw enquêteontwerp als u feedback wilt ontvangen zonder hem of haar toegang te geven tot uw enquête in zijn of haar account.

 

Toegangsniveaus: Reacties verzamelen

Toegangsniveau
Beschrijving
Volledige toegang*Volledige machtiging voor het weergeven, maken, bewerken of verwijderen van alle onderdelen in de sectie Reacties verzamelen.

Dit toegangsniveau is alleen beschikbaar als Resultaten analyseren ook is ingesteld op Volledige toegang.
Alleen weergeven*Personen kunnen de lijst met verzamelprogramma's en een deel van de informatie in elk verzamelprogramma weergeven. Ze kunnen de verzamelprogrammaopties echter niet bewerken of de enquête verzenden om reacties te verzamelen.
Geen toegangGeen toegang tot de sectie Reacties verzamelen.

* Mensen met wie u uw enquête deelt, lopen mogelijk tegen toegangsbeperkingen aan vanwege uitzonderingen bij bepaalde typen verzamelprogramma's.

Uitzonderingen

Verzamelprogramma's voor uitnodiging per e-mail en sms-berichten

Aangezien een account eigen contactpersonen heeft, kunnen eigenaren van enquêtes bewerkingen uitvoeren in verzamelprogramma's voor uitnodigingen per e-mail en sms-berichten die ze zelf hebben gemaakt. Gedeelde uitnodiging per e-mail of sms-bericht zijn alleen weergeven.

Medewerkers kunnen nog steeds de enquêteresultaten weergeven van alle verzamelprogramma's voor uitnodigingen per e-mail en sms-bericht als ze de juiste machtigingen hebben voor de sectie Resultaten analyseren.

Verzamelprogramma's voor webkoppeling en sociale media

Bij medewerkers met de machtiging Alleen weergeven voor de sectie Reacties verzamelen wordt een voorbeeldversie van een enquêtekoppeling weergegeven, waarin het URL-einde is vervangen door asterisks (*). Dit is om te voorkomen dat personen zonder de machtiging Volledig beheer de koppeling delen om reacties te krijgen.

Verzamelprogramma voor websites

Medewerkers met de machtiging Alleen weergeven voor de sectie Reacties verzamelen kunnen geen verzamelprogramma's voor websites (Pop-upenquête, Pop-upuitnodiging en Ingesloten enquête) weergeven. Mensen moeten de machtiging Volledig toegang hebben om verzamelprogramma's voor websites weer te geven.

 

Toegangsniveaus: Resultaten analyseren

Toegangsniveau
Beschrijving
Volledige toegangVolledige machtigingen voor het weergeven, maken, bewerken of verwijderen van alle onderdelen in de sectie Resultaten analyseren.

Mensen kunnen regels, opgeslagen weergaven, aangepaste diagrammen, pagina's met gedeelde gegevens, exports en tekstanalyses weergeven die door de eigenaar van de enquête of anderen met de machtiging Volledige toegang zijn gemaakt. U moet de pagina Resultaten analyseren vernieuwen om bewerkingen van anderen te kunnen bekijken.

Volledige toegang in Resultaten analyseren is alleen beschikbaar als Reacties verzamelen ook is ingesteld op Volledige toegang.
Alleen weergevenMensen kunnen de enquêteresultaten alleen weergeven in de oorspronkelijke weergave.

Mensen kunnen geen regels, opgeslagen weergaven, aangepaste diagrammen, pagina's met gedeelde gegevens, exports en tekstanalyses weergeven die door de eigenaar van de enquête of andere personen zijn gemaakt. Verder kunnen ze geen wijzigingen aanbrengen.
Geen toegangGeen toegang tot de sectie Resultaten analyseren.

Bij mensen wordt het aantal reacties op de enquête niet weergegeven op de pagina Mijn enquêtes. In plaats daarvan krijgen ze ≥1 te zien.
Resultaten met iedereen delen Als u uw enquêteresultaten wilt delen met een breder publiek, maakt u een pagina met gedeelde gegevens of resultatendashboard en deelt u de koppeling op een gewenste locatie.

 

Toegangsniveaus: Mijn enquêtes

Wat u kunt doen met een gedeelde enquête, is afhankelijk van of u de eigenaar van de enquête bent of dat een enquête met u is gedeeld.

Actie
Eigenaar van enquête
Gedeeld met u
(Elk toegangsniveau)
Een kopie verzenden
3
3
Een enquête overplaatsen
3
å
Reacties wissen
3
å*
Een enquête verwijderen
3
å
Een integratie gebruiken
3
å

* Medewerkers met de machtiging Volledig beheer voor de secties Reacties verzamelen en Resultaten analyseren kunnen reacties uit deze secties verwijderen of wissen, maar kunnen dat niet doen op de pagina Mijn enquêtes.

 

Enquêtetoegang aanvragen

Op zoek naar teamenquêtes?

Vraag uw primaire beheerder en teamgenoten om enquêtes te delen, zodat u toegang hebt tot bestaande enquêtes van het team nadat u lid bent geworden.

Een hoger toegangsniveau aanvragen?

Leden van hetzelfde team kunnen volledige toegang aanvragen voor een specifieke sectie van de enquête die met hen wordt gedeeld.

Een hoger toegangsniveau aanvragen:

 1. Ga naar Mijn enquêtes en open de enquête waarvoor u een hoger toegangsniveau wilt aanvragen.
 2. Klik in de sectie Enquête ontwerpen, Reacties verzamelen of Resultaten analyseren op het vervolgkeuzemenu met uw huidige toegangsniveau in de rechterbovenhoek (zoals Geen toegang of Alleen weergeven). U ziet een lijst met de afzonderlijke secties van de enquête en uw huidige toegangsniveau.
 3. Klik naast de sectie waarvoor u een hoger toegangsniveau wilt aanvragen op Toegang aanvragen.

De enquête-eigenaar krijgt een e-mailmelding over de aanvraag en kan kiezen of hij of zij uw toegangsniveaus wil wijzigen. U kunt geen specifiek toegangsniveau aanvragen. Het is aan de eigenaar van de enquête om te bepalen welk toegangsniveau hij of zij u geeft.

Uw licentietype beperkt mogelijk ook het toegangsniveau dat u voor een specifieke sectie van een enquête kunt hebben.

 

Als u een licentie met volledige toegang hebt in een team, kunt u enquêtes delen met mensen binnen en buiten uw team. U kunt voor uw teamleden voor elk onderdeel van de enquête een bepaald toegangsniveau (of machtiging) instellen. Het hoogste toegangsniveau voor mensen buiten uw team is Alleen weergeven.

Ontvang antwoorden