m

Enquêtes delen met personen die samenwerken aan de enquête

TEAMFUNCTIE: Het is alleen mogelijk om enquêtes met medewerkers te delen als u deel uitmaakt van een team.

Als u deel uitmaakt van een team, kunt u een enquête delen met andere personen (in of buiten uw team), zodat u kunt samenwerken bij het bouwen van de enquête, het verzamelen van reacties en het analyseren van resultaten. U kunt bovendien bepalen wat ze kunnen doen met de enquête door verschillende machtigingen in te stellen voor afzonderlijke medewerkers.

Ga naar...

Een enquête delen

Een enquête delen met medewerkers:

 1. Ga naar Mijn enquêtes.
 2. Klik op ¥ naast de enquête die u wilt delen.
 3. Kies de personen met wie u de enquête wilt delen. Selecteer teamleden in de lijst en/of voer de e-mailadressen in van personen buiten uw team.
 4. Klik op Doorgaan.
 5. Hierna zijn de standaardtoegangsniveaus beschreven. Standaard krijgt iedereen in uw team de machtiging Volledige toegang en krijgt iedereen buiten uw team de machtiging Alleen-lezen.
 6. (Optioneel) Klik op Wijzigen om de machtigingsinstellingen te wijzigen. U kunt voor elke sectie van de enquête, Enquête ontwerpen, Reacties verzamelen en Resultaten analyseren, een ander niveau aan toegang instellen.
  • Als u in plaats daarvan verschillende machtigingen wilt instellen voor elke persoon met wie u de enquête deelt, klikt u op Individuele machtigingen instellen en wijst u de toegangsniveaus een voor een toe.
 7. Klik op Enquête Delen.

Er wordt aan iedereen met wie u de enquête deelt een uitnodiging per e-mail gezonden om ze te laten weten dat ze direct toegang hebben tot de enquête in hun account.

Beperkte toegang voor mensen van buiten uw team Wanneer u een enquête deelt met iemand buiten uw team, is Alleen weergeven het hoogste niveau dat u kunt toewijzen. U kunt machtigingen voor volledig beheer uitsluitend toewijzen aan personen in uw team.

 

Medewerkers en machtigingen beheren

Uw gedeelde enquêtes zoeken

U kunt al uw gedeelde enquêtes weergeven in Mijn enquêtes. Gedeelde enquêtes worden gelabeld als Gedeeld door u of Gedeeld met u om aan te geven of u eigenaar van de enquête of een medewerker bent.

Label
Beschrijving
¥ Gedeeld door uU bent de eigenaar van de enquête en u hebt deze gedeeld met personen in uw team.
¥ Gedeeld met uU bent een medewerker voor de enquête. Iemand anders in uw team is eigenaar van de enquête en heeft deze met u gedeeld.
TIP! We maken automatisch mappen voor gedeelde enquêtes, zodat u uw lijst met enquêtes eenvoudig kunt filteren.

Machtigingen voor weergeven en bewerken delen

U kunt machtigingen voor delen weergeven en beheren in Mijn enquêtes.

Alle medewerkers weergeven

Alle teamleden met toegang tot een gedeelde enquête kunnen weergeven met wie deze nog meer is gedeeld en over welke machtigingen elke medewerker beschikt. Voor personen buiten uw team is het niet mogelijk om andere medewerkers weer te geven.

Om weer te geven wie er samenwerken aan een enquête, doet u het volgende:

 1. Ga naar Mijn enquêtes.
 2. Klik onder de enquête op Gedeeld door u of Gedeeld met u om de bijbehorende instellingen voor delen weer te geven.
Een medewerker verwijderen

Als u de eigenaar van de enquête bent, kunt u op elk gewenst moment medewerkers verwijderen door hun toegang tot uw enquête in te trekken.

Een medewerker voor een enquête verwijderen:

 1. Ga naar Mijn enquêtes.
 2. Klik onder de enquête op Gedeeld door u of Gedeeld met u om de bijbehorende instellingen voor delen weer te geven.
 3. Klik op ¥ naast de persoon die u wilt verwijderen.
 4. Klik op Gereed.

De enquête wordt onmiddellijk uit hun account verwijderd.

De machtigingen voor iemand bewerken

De machtigingen voor iemand bewerken:

 1. Ga naar Mijn enquêtes.
 2. Klik onder de enquête op Gedeeld door u of Gedeeld met u om de bijbehorende instellingen voor delen weer te geven.
 3. Klik op P naast de persoon van wie u de machtigingen wilt bewerken.
 4. Kies het nieuwe toegangsniveau dat u aan deze persoon wilt toewijzen.
 5. Klik op Opslaan.

 

Toegangsniveaus: Enquête ontwerpen

De volgende toegangsniveaus zijn beschikbaar voor de sectie Enquête ontwerpen.

Toegangsniveau:
Beschrijving
Volledig beheerVolledige machtigingen voor het weergeven, maken, bewerken of verwijderen van wat dan ook in de sectie Enquête ontwerpen.
Alleen weergevenMedewerkers kunnen het enquête-ontwerp weergeven, maar geen wijzigingen aanbrengen. Ze kunnen de meeste enquête-instellingen, waaronder opties, logica en vraaginstellingen niet weergeven.

Bewerken via samenwerking

U moet de pagina Enquête ontwerpen vernieuwen om de wijzigingen van andere personen die aan de enquête werken, te kunnen zien.

Het is momenteel niet mogelijk om wijzigingen bij te houden, om bewerkingen rechtstreeks weer te geven of om weer te geven wie er momenteel aan de enquête werkt.

Feedback verkrijgen zonder toegang te verlenen Als u feedback wilt verzamelen over uw enquête-ontwerp zonder dat u personen via hun account toegang verleent tot uw enquête, kunt u hen uitnodigen om opmerkingen achter te laten over uw enquête.

 

Toegangsniveaus: Reacties verzamelen

De volgende toegangsniveaus zijn beschikbaar voor de sectie Reacties verzamelen.

Toegangsniveau:
Beschrijving
Volledig beheerVolledige machtigingen voor het weergeven, maken, bewerken of verwijderen van wat dan ook in de sectie Reacties verzamelen.
Alleen weergevenMedewerkers kunnen de lijst met medewerkers en enige informatie over elke medewerker weergeven, maar ze kunnen de verzamelprogramma-opties niet bewerken en ze kunnen de enquête niet verzenden om reacties te verzamelen.
Geen toegangGeen toegang tot de sectie Reacties verzamelen.

Uitzonderingen

U hebt mogelijk te maken met enkele beperkingen wanneer u met de volgende typen verzamelprogramma's werkt.

Uitnodiging per e-mail

Aangezien elk account eigen contactpersonen heeft, kunnen eigenaren van enquêtes en medewerkers alleen bewerkingen uitvoeren in verzamelprogramma's voor uitnodigingen per e-mail die ze zelf hebben gemaakt. Eventuele andere uitnodigingen per e-mail kunnen alleen worden weergegeven. Medewerkers met de machtiging Volledig beheer voor Reacties verzamelen hebben nog steeds toegang tot de acties die beschikbaar zijn via de pagina met de verzamelprogrammalijst, waaronder die voor het wissen van reacties en het verwijderen van het verzamelprogramma.

Medewerkers kunnen nog steeds de resultaten weergeven van alle verzamelprogramma's voor uitnodigingen per e-mail voor een enquête als ze beschikken over de juiste machtigingen voor de sectie Resultaten analyseren.

Verzamelprogramma's voor webkoppeling en sociale media

Bij medewerkers met de machtiging Alleen weergeven voor de sectie Reacties verzamelen wordt een voorbeeldversie van een enquêtekoppeling weergegeven, waarin het URL-einde is vervangen door asterisks (*). Dit is om te voorkomen dat personen die niet over de machtiging Volledig beheer beschikken, de koppeling voor het verkrijgen van reacties delen.

Verzamelprogramma voor websites

Medewerkers met de machtiging Alleen weergeven voor de sectie Reacties verzamelen, kunnen geen verzamelprogramma's voor websites (Pop-upenquête, Pop-upuitnodiging en Ingesloten enquête) weergeven. Medewerkers moeten over de machtiging Volledige beheer beschikken om verzamelprogramma's voor websites weer te geven.

 

Toegangsniveaus: Resultaten analyseren

De volgende toegangsniveaus zijn beschikbaar voor de sectie Resultaten analyseren.

Toegangsniveau:
Beschrijving
Volledig beheerVolledige machtigingen voor het weergeven, maken, bewerken of verwijderen van wat dan ook in de sectie Resultaten analyseren.

Medewerkers kunnen filters, vergelijkingsregels, weergaveregels, aangepaste diagrammen, pagina's met gedeelde gegevens, exports en tekstanalysecategorieën weergeven die door de eigenaar van de enquête of een andere medewerker met de machtiging Volledig beheer zijn gemaakt. U moet de pagina Resultaten analyseren vernieuwen om de wijzigingen van andere personen die aan de enquête werken, te kunnen zien.
Alleen weergevenMedewerkers kunnen de enquêteresultaten alleen weergeven in de oorspronkelijke weergave.

Medewerkers kunnen geen filters, vergelijkingsregels, weergaveregels, aangepaste diagrammen, exports of tekstanalysecategorieën weergeven die door de eigenaar van de enquête of een andere medewerker zijn gemaakt, en ze kunnen deze ook niet zelf maken.
Geen toegangGeen toegang tot de sectie Resultaten analyseren. Bij medewerkers wordt het aantal reacties op de enquête niet weergegeven op de pagina Mijn enquêtes. In plaats daarvan wordt bij hun ≥1 weergegeven.
Resultaten met iedereen delen Als u uw enquêteresultaten wilt delen met een breder publiek, kunt u een pagina met gedeelde gegevens maken en de koppeling op een gewenste locatie plakken.

 

Toegangsniveaus: Mijn enquêtes

Wat u op de pagina Mijn enquêtes kunt doen met een gedeelde enquête, is afhankelijk van of u eigenaar van de enquête of medewerker bent.

Actie
Eigenaar van enquête
Medewerker
(Elk toegangsniveau)
Een kopie verzenden
3
3
Enquête doorgeven
3
å
Reacties wissen
3
å*
Enquête verwijderen
3
å

* Medewerkers met de machtiging Volledig beheer voor de secties Reacties verzamelen en Resultaten analyseren kunnen reacties uit deze secties verwijderen of wissen, maar kunnen dat niet doen op de pagina Mijn enquêtes.

Integraties

U moet de eigenaar van de enquête zijn als u een gedeelde enquête met integraties van derden wilt gebruiken.

 

Vragen om meer toegangsmachtigingen

Medewerkers kunnen een hoger toegangsniveau aanvragen voor een specifieke sectie van de enquête die met hen is gedeeld.

Een hoger toegangsniveau aanvragen:

 1. Ga naar Mijn enquêtes en open de enquête waarvoor u een hoger toegangsniveau wilt aanvragen.
 2. Zorg ervoor dat u zich in de sectie Enquête ontwerpen, Reacties verzamelen of Resultaten analyseren bevindt.
 3. Klik op uw huidige toegangsniveau rechts boven in de hoek (bijvoorbeeld Geen toegang of Alleen weergeven). Er wordt een lijst weergegeven met de afzonderlijke sectie van de enquête en uw huidige toegangsniveau.
 4. Klik naast de sectie waarvoor u een hoger niveau aan toegang wilt aanvragen op Toegang aanvragen.

De eigenaar van de enquête ontvangt vervolgens per e-mail een melding die kan worden gebruikt om de machtigingen op de gewenste wijze te wijzigen.

Het is niet mogelijk om een specifiek toegangsniveau aan te vragen. Het is aan de eigenaar van de enquête om te bepalen welk niveau aan toegang u verleent.

 

U kunt u enquêtes delen met andere personen in uw team, zodat u kunt samenwerken bij het bouwen van de enquête, het verzamelen van reacties en het analyseren van resultaten.

Ontvang antwoorden