m

SPSS-exports (Nederlands)

Betaalde functie: De exportindeling SPSS is alleen beschikbaar bij sommige betaalde abonnementen. Controleer of dat bij uw abonnement het geval is.

U kunt uw enquêteresultaten exporteren voor gebruik in SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), een populair computerprogramma dat wordt gebruikt voor statistische analyse. Zie voorbeeld van exports »

SPSS-exports zijn uitsluitend beschikbaar voor exports van het type Alle reactiegegevens. Exports van het type Alle reactiegegevens stellen u in staat de volledige antwoordverzameling te bekijken van elke respondent.

U kunt als volgt uw enquêteresultaten exporteren:

 1. Ga naar de sectie Resultaten analyseren van uw enquête.
 2. Klik op Opslaan als boven aan de pagina.
 3. Klik op Bestand exporteren.
 4. Selecteer het exporttype Alle reactiegegevens.
 5. Kies SPSS, selecteer uw exportopties en klik op Exporteren.
 6. Klik onder EXPORTS in de linkerzijbalk op de export om het bestand te downloaden naar uw computer. Exports worden hier 14 dagen lang opgeslagen.

De export omvat SAV-bestanden. Wij adviseren SPSS 17.0.1 of hoger te gebruiken om het bestand te openen.

De volgende informatie helpt u een begin te maken met de analyse in uw SPSS-programma:

Variabele weergave of gegevensweergave
 • In de variabele weergave worden elke vraag en de bijbehorende antwoordkeuzen gedefinieerd.
 • De gegevensweergave is een weergave in spreadsheetstijl met alle reacties.
 • Vragen worden gelabeld de v0001, v0002, v0003, enzovoort. U kunt deze labels bewerken in de cellen van de variabele weergave zodat zij worden bijgewerkt in de kolomkoppen van de gegevensweergave.
 • Aan antwoordkeuzen wordt zowel een numerieke waarde als een variabele labelnaam toegewezen. Gebruik de variabele weergave om te verwijzen naar de waarden en namen. Klik in de gegevensweergave op Beeld > Waardelabels op de werkbalk om de variabele labelnamen weer te geven in plaats van de numerieke waarden.
Meetwaarde en vraagtypen

Meetwaarde

De meetwaarde wordt bepaald op basis van het vraagtype.

 • Schaal = Waarderingsvragen en vragen met numeriek tekstvak
 • Nominaal = Alle overige vraagtypen

Meerkeuze

SPSS wijst een numerieke waarde toe aan antwoordkeuzen, waarnaar u kunt verwijzen in de variabele weergave. Als meerdere antwoorden zijn toegestaan, worden de gegevens opgesplitst in meerdere kolommen in de gegevensweergave aangezien één cel niet meerdere antwoorden kan bevatten.

Waarderings- en matrixvragen

De gegevens worden opgesplitst in meerdere kolommen (evenveel kolommen als u hebt in uw vraag).

SPSS wijst de numerieke waarde toe op basis van de gewogen waarde. Dit is niet noodzakelijkerwijs hoe u de antwoordkeuzen hebt geordend in de enquête. Dit betekent dat kolom de antwoordkeuze is waaraan het gewicht van 1 is toegewezen in de enquête, kolom twee de antwoordkeuze met het gewicht van 2, enzovoort.

De kolom N.v.t. is gecodeerd als 0. Als u het gewicht van 0 hebt toegewezen aan een andere antwoordkeuze, wordt in de cel .00 weergegeven en moet u dit handmatig corrigeren.

Overgeslagen antwoorden

Aan overgeslagen antwoorden wordt de waarde toegewezen "." in de gegevensweergave. Dit wordt gedefinieerd als een SYSMIS in de export.

Exporteer uw enquêteresultaten naar een SAV-bestand voor gebruik in SPSS, een populair computerprogramma dat wordt gebruikt voor statistische analyse.

Ontvang antwoorden