m

Ontbrekende enquêtereacties

Wanneer worden reacties geregistreerd?

Wanneer u de correcte enquêtekoppeling verzendt, worden de reacties opgeslagen en geregistreerd in de sectie Resultaten analyseren van uw enquête wanneer:

  • Een respondent een pagina van de enquête voltooit en op de knop Volgende klikt om naar de volgende pagina te gaan.
  • Een respondent de enquête voltooit en op de knop Klaar klikt.

Bij welk account bent u aangemeld?

Als u helemaal geen reacties ziet, controleer dan of u bent aangemeld bij het juiste account. Hebt u meerdere accounts? Dan moet u zijn aangemeld bij het account waar u de enquête hebt gemaakt.

Hebt u de voorbeeldweergavekoppeling verzonden?

Controleer de enquêtekoppeling die u hebt verzonden. Reacties die de voorbeeldweergavekoppeling gebruiken, worden niet geregistreerd. U weet of u de voorbeeldweergavekoppeling hebt verzonden als de URL ergens het woord 'preview' bevat.

Ontwerpproblemen

Het ontwerp van uw enquête heeft mogelijk een effect op de resultaten of de mogelijkheid van uw respondenten om reacties in te dienen. Klik op een onderwerp hieronder voor meer informatie:

Mijn enquête heeft vereiste vragen

Vragen waarvoor een antwoord vereist is kunnen bij respondenten soms voor verwarring zorgen. Als respondenten op Volgende of Klaar klikken en ze hebben een vereiste vraag niet beantwoord, worden de reacties van die pagina pas geregistreerd als ze de vraag beantwoorden en nogmaals op Volgende of Klaar klikken.

Mijn enquête heeft vraagvalidatie

Als u een specifiek getallenbereik of een tekenlimiet voor een open vraag instelt, past u het foutbericht aan deze vereisten aan. Zo weten respondenten wat ze moeten doen om de enquête goed af te ronden. Als een respondent op Volgende of Klaar klikt en ze hebben de vraag niet juist beantwoord, worden de reacties van die pagina pas geregistreerd als ze de vraag juist beantwoorden en nogmaals op Volgende of Klaar klikken.

Mijn enquête heeft logica voor overslaan

Als u logica voor overslaan gebruikt in uw enquêteontwerp, staat er misschien logica in een vraag of op een pagina die respondenten terugstuurt in de enquête. Dit kan een eindeloze lus creëren, waardoor respondenten de enquête niet kunnen afronden.

Test elk logisch pad met de voorbeeldweergavekoppeling en controleer of alles correct is ingesteld. U kunt een live enquête bewerken, zelfs als u die al hebt verzonden.

Mijn enquête is lang

Te lange pagina's kunnen respondenten overdonderen. Als u vereiste vragen of vraagvalidatie hebt opgenomen in het ontwerp, zien respondenten mogelijk niet welke vraag de fout veroorzaakt als de pagina te lang is.

Als iemand de enquête sluit zonder op Volgende of Klaar te klikken, worden hun reacties op die pagina niet geregistreerd. Gebruik bij het ontwerpen van uw pagina meerdere kortere pagina's, zodat de reacties vaker worden opgeslagen.

Volg uw respondenten om te zien wie er wel of niet een enquêtereactie heeft ingediend. U moet volgen instellen voordat u uw enquête verzendt.
De reacties worden geregistreerd in de sectie Resultaten analyseren van uw enquête. Lees deze tips als u het gevoel hebt dat u sommige reacties mist.

Ontvang antwoorden