m

Enquêtes openen en sluiten

Zodra u uw enquête hebt ontworpen, maakt u een verzamelprogramma om de enquête te verzenden of te verspreiden. Verzamelprogramma's regelen of uw enquête open of gesloten is.

U kunt de status van een verzamelprogramma controleren in de sectie Reacties verzamelen van uw enquête:

StatusOmschrijving
OpenDe enquête is open voor respondenten en reacties kunnen worden geregistreerd.
GeslotenDe enquête is gesloten en reacties kunnen niet worden geregistreerd. Respondenten die uw enquête proberen te openen, zien uw bericht voor gesloten enquête.
Niet geconfigureerdHet verzamelprogramma is niet volledig ingesteld. Klik op de naam van het verzamelprogramma om het te voltooien. Verzamelprogramma's voor e-mailuitnodigingen worden als niet geconfigureerd getoond totdat u een uitnodiging verzendt of plant.

Een verzamelprogramma openen

Als u een verzamelprogramma hebt gemaakt, is dit standaard open. Zolang de status van een verzamelprogramma op Open staat, kunnen mensen uw enquête openen via dit verzamelprogramma en hun reacties indienen.

U kunt een gesloten verzamelprogramma altijd weer openen door op de status Gesloten te klikken. Door op de status van een verzamelprogramma te klikken, kunt u een enquête aan- en uitzetten.

Als uw verzamelprogramma automatisch is gesloten vanwege een einddatum en -tijd of reactielimieten, moet u de datum veranderen of het maximale aantal reacties verhogen voordat u het verzamelprogramma weer kunt openen.

Een verzamelprogramma sluiten

Sluit u een verzamelprogramma, dan worden er geen reacties meer verzameld. U kunt de analyse zo afronden.

Handmatig een verzamelprogramma sluiten:

  1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
  2. Klik op Open in de statuskolom om de status op Gesloten te zetten.
  3. Pas het bericht over gesloten enquête aan voor respondenten die de enquête proberen te openen.
  4. Klik op Verzamelprogramma sluiten.

Als u meerdere verzamelprogramma's hebt in uw enquête, moet u ze allemaal afzonderlijk sluiten om het verzamelen van reacties volledig te stoppen.

Tip! Sluit een verzamelprogramma automatisch door een einddatum en -tijd of reactielimieten in te stellen. U kunt deze instellingen altijd bewerken om de enquête weer te openen.

Uw bericht over een gesloten enquête bewerken

Als een verzamelprogramma is gesloten, ziet iedereen die de enquête via dit verzamelprogramma probeert te openen een pagina voor een gesloten enquête.

U kunt het bericht over de gesloten enquête aanpassen dat op de pagina te zien is als u een verzamelprogramma handmatig sluit of een einddatum en -tijd of reactielimieten inschakelt.

  • U kunt één bericht over gesloten enquête per verzamelprogramma opslaan. Als u meerdere verzamelprogramma's hebt in uw enquête, moet u het bericht over een gesloten enquête voor elk verzamelprogramma afzonderlijk aanpassen.
  • U kunt het bericht over een gesloten enquête alleen in tekst zonder opmaak schrijven. Op dit moment kunt u geen HTML gebruiken om uw bericht over een gesloten enquête op te maken.

Nadat een verzamelprogramma is gesloten, gaat u naar het verzamelprogramma en klikt u op Gesloten in de rechterbovenhoek van de pagina. In het vervolgkeuzemenu ziet u de optie om het bericht over een gesloten enquête te bewerken.

Branding verwijderen op de pagina over een gesloten enquête

Betaalde functie: U kunt de SurveyMonkey-branding alleen van de pagina voor een gesloten enquête verwijderen bij sommige betaalde abonnementen. Kijk of dit geldt voor uw abonnement.
  • Webkoppelingen en uitnodigingen per e-mail (alleen in het Engels): U ziet de optie voor het verwijderen de SurveyMonkey-branding tijdens het bewerken van het bericht voor een gesloten enquête. Klik op Voorbeeld weergeven om te zien hoe de pagina voor een gesloten enquête eruitziet voor respondenten.
  • Alle verzamelprogramma's: U kunt de SurveyMonkey-branding verwijderen die mogelijk verschijnt als onderdeel van de pagina voor een gesloten enquête als u de URL voor eigen merkgebruik (research.net) gebruikt in uw verzamelprogramma. Geef een voorbeeld weer van de pagina voor een gesloten enquête door de enquêtekoppeling te kopiëren en plakken in uw webbrowser nadat u de enquête hebt gesloten.

Ontvang antwoorden