m

Uw lijst met verzamelprogramma's beheren

Er zijn verschillende manieren om uw enquête via verzamelprogramma's te verzenden. U kunt meerdere verzamelprogramma's per enquête maken. Er geldt een limiet van drie verzamelprogramma's per enquête voor gratis abonnementen.

De lijst met verzamelprogramma's is te vinden in de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.

Klik in uw lijst met verzamelprogramma's op . rechts van het verzamelprogramma om een menu met de volgende opties te openen:

ActieBeschrijving
Verzamelprogramma sluiten:Schakel het verzamelprogramma uit als u geen reacties meer wilt verzamelen. Als een respondent via dat verzamelprogramma toegang tot de enquête probeert te krijgen, wordt er een gesloten pagina weergegeven. Bij meerdere verzamelprogramma's in de enquête moet u elk verzamelprogramma afzonderlijk sluiten om het verzamelen van reacties volledig te beëindigen.
Verzamelprogramma openenOpen een verzamelprogramma opnieuw of schakel een verzamelprogramma in dat u eerder hebt gesloten om nieuwe enquêtereacties te accepteren.
Verzamelprogramma bewerkenVerzamelprogramma-opties beheren: enquête-instellingen waarmee u de enquête-ervaring van uw respondenten kunt beheren.
Naam van verzamelprogramma wijzigenWijzig de bijnaam van het verzamelprogramma om georganiseerd te blijven. Deze naam is alleen voor u bestemd. Respondenten zien de naam van het verzamelprogramma niet.
Alle reacties wissenHiermee worden de reacties definitief verwijderd die met dat verzamelprogramma zijn vastgelegd. U kunt wel met dat verzamelprogramma nieuwe reacties blijven verzamelen.
Verzamelprogramma verwijderenHiermee wordt het verzamelprogramma definitief uit de enquête verwijderd. U moet het verzamelprogramma leegmaken voordat u het kunt verwijderen. Als een respondent via dat verzamelprogramma toegang probeert te krijgen tot de enquête, wordt er een foutmelding weergegeven waarin staat dat de URL mogelijk is gewijzigd of dat de enquête niet meer bestaat. Verwijdert u een verzamelprogramma met een aangepast URL-einde, dan kunt u dit mogelijk later niet meer met een verzamelprogramma gebruiken.

Waarom kunnen sommige verzamelprogramma's alleen worden weergegeven of waarom worden andere grijs weergegeven?

Als een verzamelprogramma grijs wordt gemarkeerd, is het uitgeschakeld omdat uw enquête betalingen accepteert, omdat deze is gedeeld zonder dat u machtigingen hebt voor het verzamelprogramma, of omdat er beperkingen voor het verzamelprogramma zijn geactiveerd in de instellingen van Enterprise.

Voeg een verzamelprogramma toe om reacties op uw enquête vast te leggen. Bewerk de verzamelprogrammaopties om de ervaring van uw respondenten bij de enquête aan te passen. Sluit een verzamelprogramma als u geen reacties meer wilt verzamelen. Wis een verzamelprogramma om alle reacties te verwijderen.

Ontvang antwoorden