m

Gebruikers in een team beheren

TEAMFUNCTIE: Dit artikel gaat over het beheren van meerdere gebruikers in een team. Wat zijn teams?

Als u de primaire beheerder of beheerder van een team bent, kunt u meer mensen uitnodigen om lid te worden van uw team en bestaande accounts binnen uw team beheren vanaf de pagina Mijn account.

Ga naar...

 

Mijn team

Als u de primaire beheerder of beheerder bent, vindt u alle benodigde informatie over uw team op de pagina Mijn team in uw account.

De pagina Mijn team openen:

 1. Klik op uw gebruikersnaam in de rechterbovenhoek van uw account.
 2. Kies Mijn team.

Teamoverzicht

Op het tabblad Teamoverzicht, wordt een kort overzicht weergegeven van uw team.

Term
Beschrijving
Gebruikte plaatsen

De gebruikers die al lid zijn van uw team. Dit omvat alle gebruikers met de status ACTIEF, UITGENODIGD of WACHT OP HERTOEWIJZING.

Beschikbare plaatsenHet aantal uitnodigingen dat u kunt verzenden voordat kosten voor teamovergebruik in rekening worden gebracht. Met andere woorden, het aantal accounts waarvoor u al hebt betaald, maar die nog niet door iemand worden gebruikt.
TeamgrootteDe som van de gebruikte licenties en de beschikbare licenties. Met andere woorden, het totale aantal gebruikers in het team of dat kan worden uitgenodigd als lid van het team voordat u wordt gefactureerd voor teamovergebruik omdat u meer gebruikers uitnodigt.
TeamnaamDe naam van uw team. De primaire beheerder kan deze naam op elk gewenst moment wijzigen.
Primaire beheerderDe persoon die het team heeft gemaakt. Deze persoon beheert gebruikers en de teamfacturering.
Eigendom van accountBepaalt wie we beschouwen als de eigenaar van het team.

Wat zijn licenties?

Licenties zijn accounts voor uw team waarvoor u al hebt betaald.

 • Een licentie wordt gebruikt als deze wordt benut door iemand in uw team (ongeacht of dit een actieve gebruiker of een in behandeling zijnde uitnodiging om lid te worden van het team betreft).
 • Een licentie is beschikbaar als u al hebt betaald voor de licentie, maar niemand deze gebruikt en er nog niemand is uitgenodigd om deze te gebruiken. Als u beschikbare licenties hebt, moedigen we u aan om meer mensen uit te nodigen om lid te worden van uw team om te profiteren van de SurveyMonkey-accounts waarvoor u al hebt betaald, maar die u niet gebruikt

 

Meer mensen uitnodigen om lid te worden van uw team

Manieren om mensen uit te nodigen

U kunt op het tabblad Gebruikers toevoegen van Mijn team mensen per e-mail uitnodigen om lid te worden van uw team of u kunt een pagina voor teamregistratie maken via welke mensen binnen uw organisatie zichzelf kunnen uitnodigen om lid te worden.

U wordt gefactureerd voor teamovergebruik voor elke verzonden en geaccepteerde uitnodiging die het aantal beschikbare licenties voor het team overschrijdt. U wordt gefactureerd op het moment dat de uitnodiging wordt verzonden. Meer info: Kosten voor het toevoegen van meer gebruikers (teamovergebruik)
Gebruikers uitnodigen via e-mail

Gebruikers via e-mail uitnodigen voor uw team:

 1. Ga naar Mijn team.
 2. Klik op het tabblad Gebruikers toevoegen.
 3. Kies Een uitnodiging per e-mail verzenden.
 4. Voer de e-mailadressen in van de personen die u wilt uitnodigen. U kunt meerdere adressen invoeren gescheiden door komma's of elk e-mailadres op een aparte regel plaatsen.
 5. Pas het e-mailbericht aan.
 6. Klik op Uitnodigingen verzenden.
Een pagina voor teamregistratie maken

U kunt een pagina voor teamregistratie activeren en de URL hiervan delen met iedereen om hen toe te staan op eigen houtje lid te worden van uw team. Iedereen met de koppeling kan zijn of haar e-mailadres invoeren en zichzelf een uitnodiging sturen om lid te worden van het team.

Een pagina voor teamregistratie maken:

 1. Ga naar Mijn team.
 2. Klik op het tabblad Gebruikers toevoegen.
 3. Kies Een registratiepagina instellen.
 4. Voer in het veld voor het maximale aantal registraties een limiet in voor het aantal personen dat de pagina kan gebruiken voor registratie.
 5. Klik op Opslaan en activeren.
 6. Kopieer de koppeling en deel deze op de gewenste wijze.

Waarom kan ik niet meer gebruikers uitnodigen?

Als u geen uitnodiging kunt verzenden of gebruikers zichzelf niet kunnen uitnodigen vanaf de teamregistratiepagina is er waarschijnlijk een openstaande factuur die u moet betalen. Nadat u openstaande facturen hebt betaald, kunt u meer gebruikers uitnodigen. Facturen vindt u in uw factureringsgegevens.

 

Uitnodigingen beheren die in behandeling zijn

E-mailuitnodigingen

U kunt teamuitnodigingen die via e-mail zijn verzonden, beheren op het tabblad Gebruikers beheren van Mijn team.

Een uitnodiging opnieuw verzenden

U kunt een uitnodiging opnieuw versturen aan elke gebruiker met de status UITGENODIGD of UITNODIGING VERLOPEN.

Er worden geen kosten voor teamovergebruik in rekening gebracht voor het opnieuw versturen van uitnodigingen omdat u voor de eerste uitnodiging al een factuur hebt ontvangen voor teamovergebruik.

U kunt als volgt een uitnodiging opnieuw verzenden:

 1. Ga naar Mijn team.
 2. Klik op de tab GEBRUIKERS BEHEREN.
 3. Zoek de gebruiker naar wie u een andere uitnodiging wilt verzenden.
 4. Klik op . rechts van die gebruiker en klik op Uitnodiging opnieuw verzenden.
 5. Kies een van de volgende opties:
  • Een andere uitnodiging per e-mail naar de gebruiker versturen: Hiermee stuurt u een andere e-mailuitnodiging om de gebruiker uit te nodigen om lid te worden van uw team.
  • Een koppeling naar uw klembord kopiëren: Hiermee maakt u een koppeling die u met de persoon kunt delen. Deze koppeling is uitsluitend verbonden aan de gebruiker aan wie u de uitnodiging opnieuw verstuurt. U mag de koppeling dus alleen aan die persoon geven.
Een uitnodiging annuleren

U kunt uitnodigingen met de status UITGENODIGD annuleren.

Als een uitnodiging wordt geannuleerd, wordt de uitnodigingskoppeling die naar de gebruiker is verzonden, ongeldig gemaakt. Als u een uitnodiging annuleert, kunt u zonder bijkomende kosten een nieuwe uitnodiging verzenden omdat u voor de eerste uitnodiging al een factuur hebt ontvangen voor teamovergebruik.

U kunt als volgt een uitnodiging annuleren:

 1. Ga naar Mijn team.
 2. Klik op de tab GEBRUIKERS BEHEREN.
 3. Zoek de gebruiker van wie u de uitnodiging wilt annuleren.
 4. Klik op . rechts van die gebruiker.
 5. Klik op Uitnodiging annuleren.
 6. Klik op Ja om te bevestigen.

De pagina voor teamregistratie

U kunt uw pagina voor teamregistratie beheren via het tabblad Gebruikers beheren van Mijn team.

Registraties beheren

U kunt op elk gewenst moment het aantal registraties weergeven dat via uw registratiepagina heeft plaatsgevonden. Dit aantal geeft aan hoeveel gebruikers om een uitnodiging hebben gevraagd via de registratiepagina, niet hoeveel gebruikers hun uitnodiging hebben geaccepteerd.

Het aantal registraties weergeven dat via uw pagina voor teamregistratie heeft plaatsgevonden:

 1. Ga naar Mijn team.
 2. Klik op het tabblad Gebruikers toevoegen.
 3. Kies Een registratiepagina activeren.
 4. Onder de koppeling wordt het aantal uitgevoerde registraties weergegeven van het maximale aantal registraties dat u hebt gekozen toen u de pagina maakte.
Uw registratiepagina deactiveren

U kunt op elk moment een pagina voor teamregistratie deactiveren om te voorkomen dat nieuwe mensen door middel van de koppeling lid worden van uw team. Iedereen die al via de koppeling met het registratieproces is beginnen, kan dat proces afronden tenzij u de uitnodiging annuleert.

Een pagina voor teamregistratie deactiveren:

 1. Ga naar Mijn team.
 2. Klik op het tabblad Gebruikers toevoegen.
 3. Klik onder de URL voor de registratiepagina op Pagina deactiveren.
 4. Klik op Deactiveren.

Als iemand probeert om de gedeactiveerde pagina voor teamregistratie te openen, wordt er een bericht weergegeven waarin wordt vermeld dat de pagina is gedeactiveerd.

 

Accounts opnieuw toewijzen of verwijderen

Wanneer de mensen veranderen met wie u wilt werken, kunt u accounts in uw team opnieuw toewijzen of verwijderen via het tabblad Gebruikers beheren van Mijn team.

Een account opnieuw toewijzen

U kunt een gebruikers- of beheerdersaccount in uw team opnieuw toewijzen aan iemand anders, samen met alle enquêtes en gegevens die hierin zijn opgenomen. Er worden geen kosten voor teamovergebruik in rekening gebracht voor het opnieuw toewijzen van een account omdat u al een factuur hebt ontvangen voor de plaats.

Een account opnieuw toewijzen:

 1. Ga naar Mijn team.
 2. Klik op de tab GEBRUIKERS BEHEREN.
 3. Zoek het account dat u opnieuw wilt toewijzen.
 4. Klik op . rechts van dat account en kies Account opnieuw toewijzen.

De status van het account is IN AFWACHTING VAN OVERPLAATSING tot de nieuwe gebruiker de uitnodiging heeft geaccepteerd.

Als het account iemand is die samenwerkt aan gedeelde enquêtes, dan blijft de enquête gedeeld met het account, zelfs nadat deze opnieuw is toegewezen aan een andere persoon.

Een account verwijderen
Voordat u een account verwijdert, adviseren wij u dringend contact op te nemen met de huidige gebruiker om er zeker van te zijn dat het account geen enquêtegegevens bevat die bewaard moeten blijven. Neem ook de volgende voorzorgsmaatregelen en herinneringen in overweging voordat u tot verwijdering overgaat:
 • Dit is een actie die niet ongedaan kan worden gemaakt.
 • Alle enquêtegegevens binnen het account worden definitief verwijderd.
 • De gebruikersnaam is niet langer gekoppeld aan het account.
 • Alle enquêtes waarvan dit account de eigenaar is en die met anderen zijn gedeeld, worden definitief verwijderd, en personen die aan die enquêtes samenwerken, verliezen toegang tot die enquêtes en de resultaten daarvan.
 • Hun licentie wordt niet uit uw team verwijderd. In plaats daarvan is de plaats beschikbaar en kunt u zonder bijkomende een andere gebruiker uitnodigen in het team.

Een account in uw team verwijderen:

 1. Ga naar Mijn team.
 2. Klik op de tab GEBRUIKERS BEHEREN.
 3. Zoek het account dat u opnieuw wilt verwijderen.
 4. Klik op . rechts van die gebruiker en kies Account verwijderen.
 5. Klik op Verwijderen om het account definitief te verwijderen.

U kunt de primaire beheerder niet verwijderen. Zie Iemands rol wijzigen als u de primaire beheerder wilt wijzigen.

 

Gebruikersstatussen

U kunt de status van elk account in een team controleren op het tabblad Gebruikers beheren. Hierna is beschreven wat de afzonderlijke statussen betekenen:

Status
Beschrijving
ACTIEFDeze gebruiker heeft de uitnodiging om lid te worden van uw team, geaccepteerd.
UITGENODIGDDeze persoon is uitgenodigd om lid te worden van het team, maar heeft de uitnodiging nog niet geaccepteerd.
WACHT OP HERTOEWIJZING

Dit account staat op het punt om opnieuw te worden toegewezen aan iemand anders. Dit betekent dat de primaire beheerder of een beheerder een uitnodiging naar iemand anders heeft gestuurd op dit account, maar die heeft de uitnodiging nog niet geaccepteerd.

Noch de oorspronkelijke eigenaar van het account, noch de nieuwe eigenaar kan toegang krijgen tot het account tot de persoon aan wie u het account opnieuw hebt toegewezen, de uitnodiging heeft geaccepteerd. Indien nodig kunt u een account in deze status opnieuw toewijzen aan een andere persoon.

UITNODIGING VERLOPENDeze persoon is uitgenodigd om lid te worden van het team, maar heeft de uitnodiging niet binnen 30 dagen geaccepteerd. Uitnodigingen vervallen na 30 dagen, maar u kunt de uitnodiging altijd opnieuw verzenden naar dezelfde gebruiker.
Zie Teamrollen en machtigingen als u meer informatie wilt weergeven over de verschillende rollen in een team, zoals primaire beheerder en gebruiker.

 

Als u de primaire beheerder of beheerder van een team bent, kunt u meer mensen uitnodigen om lid te worden van uw team en bestaande accounts binnen uw team beheren vanaf de pagina Mijn account.

Ontvang antwoorden