m

Vraag over datum/tijd

Met de vraag van het type Datum/tijd kunt u informatie over datum en tijd in een consistente notatie verzamelen.

Video-overzicht

 

Een vraag van het type Datum/tijd maken

Dit vraagtype toevoegen:

  1. Gebruik slepen-en-neerzetten om Datum/tijd vanuit de sectie OPBOUWEN in de enquête te plaatsen.
  2. Voer de tekst van de vraag in.
  3. Voer een rijlabel in. Dit verschijnt vlak boven de tekstvakken.
  4. Optioneel: Klik op + om zonodig nog meer rijen toe te voegen.
  5. Kies of u datuminformatie, tijdinformatie of beide wilt verzamelen.
  6. Als u datuminfo verzamelt, selecteert u of u de velden wilt weergeven in de indeling MM/DD/JJJJ of DD/MM/JJJJ.
  7. Zorg ervoor dat u het validatiebericht voor de datum aanpast. Als respondenten hun reactie invoeren in een onjuiste indeling, helpt uw foutbericht hun de vraag correct te beantwoorden, zodat zij verder kunnen gaan.
  8. Configureer eventuele aanvullende vraagopties.
  9. Klik op Opslaan.
Extra opties

Enquêtegedrag

Bekijk voordat u uw enquête verzendt een voorbeeld van uw enquêteontwerp. Zo weet u hoe uw enquête bij respondenten wordt weergegeven.

Bekijk een voorbeeld van een vraag van het type Datum/tijd met meerdere rijen.

24-uurs notatie

Respondenten kunnen tijden invoeren in de 24-uurs notatie. Houd er echter rekening mee dat het vervolgkeuzemenu AM/PM in elk geval wordt weergegeven en dat respondenten AM of PM moeten kiezen om de vraag foutloos te kunnen indienen.

Waarden in het uurveldSelectie van AM/PM toegestaan
13 tot 23PM
01 tot 12AM of PM
00AM

Resultaten analyseren

Als u uw resultaten bekijkt in het gedeelte Resultaten analyseren, worden datums en tijden samen met een enkele tekstreactie gepresenteerd. U kunt Tekstanalyse gebruiken om reacties te categoriseren.

Als u meerdere rijen hebt toegevoegd, kunt u op Reacties klikken om de afzonderlijke rijlabels uit te vouwen om te zien welke datums of tijden respondenten hebben ingevoerd voor elk tekstvak. U kunt de volledige set reacties van elke respondent weergeven op het tabblad Individuele reacties.

Bekijk voorbeeldresultaten van een vraag van het type Datum/tijd met meerdere rijen.

Er worden niet automatisch diagrammen gegenereerd voor dit open vraagtype.

Problemen oplossen

Gegevens in vragen van het type Datum/tijd worden niet weergegeven in XLS-export »

Met de vraag van het type Datum/tijd kunt u informatie over datum en tijd in een consistente indeling verzamelen.

Ontvang antwoorden