m

Hoe kan ik toestemming van respondenten krijgen voor het instellen van cookies, in overeenstemming met de richtlijnen voor cookies van de EU?

De Europese Unie heeft de “EU-richtlijn voor cookies” aangenomen, die is geïmplementeerd in de wetten van verschillende lidstaten van de EU.  Als u in een EU-land bent gevestigd, bent u mogelijk onderworpen aan wetten die van u eisen dat u toestemming vraagt aan gebruikers voor het instellen van cookies in hun webbrowsers.  Hoewel de wetten in elk land anders zijn, adviseren wij één manier waarmee u deze toestemming kunt krijgen via uw SurveyMonkey-enquêtes.

U kunt een toestemmingsformulier opnemen aan het begin van uw enquête waarmee u de toestemming van de respondent van de enquête voor het instellen van cookies verwerft.  Dit toestemmingsformulier kan informatie bevatten over de cookies die door SurveyMonkey zijn ingesteld en om de vereiste toestemming vragen.  Informatie over de cookies die door enquêtes van SurveyMonkey worden ingesteld is beschikbaar in ons Privacybeleid.  U kunt een koppeling naar ons privacybeleid opnemen op het toestemmingsformulier.  

Voor stapsgewijze instructies bij het maken van een toestemmingsformulier adviseren wij deze FAQ hier door te nemen.


De Europese Unie heeft de "EU-richtlijn inzake cookies" aangenomen. Als u zich in een EU-land bevindt, bent u mogelijk onderworpen aan wetten die u verplicht stellen gebruikers om toestemming te vragen voor het instellen van cookies in hun webbrowsers.

Ontvang antwoorden