m

Enquêteresultaten filteren

Met filterregels kunt u uw enquêteresultaten opsplitsen en een specifieke subset van uw gegevens bekijken. U kunt bijvoorbeeld filteren op vraag en antwoord om respondenten te zien die een vraag op een bepaalde manier hebben beantwoord, of met een filter alleen voltooide reacties bekijken.

Denk bij het ontwerpen van uw enquête alvast na over hoe u uw resultaten wilt filteren. Als u respondenten wilt kunnen filteren per groep, moet u een vraag toevoegen die dat mogelijk maakt.

Worden medewerkers bijvoorbeeld in uw enquête gevraagd hun afdeling te selecteren, dan kunt u filteren op vraag en antwoord om de resultaten van alleen de afdeling Personeelszaken te bekijken. Bent u alleen benieuwd naar de voltooide reacties van de afdeling Personeelszaken? Filter dan ook op volledigheid.

Filterregels opstellen

Een filterregel opstellen:

  1. Ga naar het gedeelte Resultaten analyseren van uw enquête.
  2. Klik op Filteren in het onderdeel Huidige weergave van de linkerzijbalk. 
  3. Kies een filtertype (dat in de tabel hieronder worden beschreven).
  4. Geef de criteria op waarop u zich wilt richten. De gefilterde weergave toont reacties die overeenkomen met alle criteria voor antwoorden die u hebt gekozen.
  5. Klik op Toepassen. Boven aan de pagina ziet u het aantal reacties voor uw filter in verhouding tot het totale aantal enquêtereacties dat u hebt ontvangen.
Type filter
Beschrijving
Vraag en antwoordBekijk alleen respondenten die een vraag op een bepaalde manier hebben beantwoord. Selecteer voor vragen met een gesloten einde de antwoorden die u wilt toevoegen aan de gefilterde weergave. Voer voor open vragen de zinnen in die u wilt opnemen en scheid ze met een komma.
CodeBij enquêtes met reacties op een open vraag, kunt u handmatig tags toevoegen aan afzonderlijke reacties en ze dan sorteren op specifieke tags.
VolledigheidAlleen specifieke reactiestatussen weergeven: Voltooid, Gedeeltelijk, Gediskwalificeerd of Overschreden quotum.
VerzamelprogrammaAls u meerdere verzamelprogramma's hebt gebruikt, toont u alleen de reacties die zijn vastgelegd via bepaalde verzamelprogramma's.
TijdsperiodeBekijk reacties die zijn ingediend op of tijdens een specifiek tijdsbestek.
Metadata van respondentenFilter op andere metadata van respondenten: reactietijd, IP-adres, e-mailadres, voornaam, achternaam of aangepaste gegevens.
Aangepaste variabeleAls u aangepaste variabelen hebt gebruikt in uw enquête, kunt sorteren op een algemene variabele of unieke naam.
A/B-testAls u een A/B-test hebt gebruikt in uw enquête, toont u alleen respondenten die een specifieke variabele hebben gezien.

Filterlogica

Eén filterregel gebruikt OF-logica in het filter. Dit betekent dat u respondenten ziet op wie de criteria van minstens één filter van toepassing zijn. Als u bijvoorbeeld filtert op vraag en antwoord en twee antwoordopties selecteert (A en B), sluit het filter elke respondent in die als antwoord A OF antwoord B koos.

U kunt een GEEN-weergave maken door alle opties in het filter te selecteren, behalve de optie die u wilt uitsluiten.

Als meerdere filterregels tegelijk worden toegepast, worden ze gecombineerd via de EN-logica. Dit betekent dat alleen resultaten worden weergegeven die aan de regels van BEIDE filters voldoen. Een reactie moet aan de criteria van alle filters voldoen om te worden opgenomen in de gefilterde gegevensset.

Als u complexere rapporten wilt maken met een combinatie van OF of NIET, kunt u het beste de resultaten exporteren als een spreadsheet. U kunt kiezen uit diverse exportindelingen voor spreadsheets: XLS, CSV of Google Sheets.

Meerdere filters gebruiken

Betaalde functie: U moet een betaald abonnement hebben om meerdere regels (filteren, vergelijken of weergeven) tegelijk te gebruiken.

U kunt met meerdere filterregels uw subset van gegevens nog verder beperken.

Als meerdere filterregels tegelijk worden toegepast, worden ze gecombineerd via de EN-logica. Dit betekent dat alleen resultaten worden weergegeven die aan de regels van beide filters voldoen. Een reactie moet aan de criteria van alle filters voldoen om te worden opgenomen in de gefilterde gegevensset.

TIP! Sla aangepaste combinaties van filters op als weergaven. Als uw enquête wordt gedeeld met een team, is alle opgeslagen informatie in het gedeelte Resultaten analyseren zichtbaar voor alle medewerkers met toegang tot de resultaten van deze enquête. Met duidelijke namen kunnen andere medewerkers sneller weergaven herkennen en gebruiken in hun eigen analyses.

Filterregels beheren

Klik op de linkerzijbalk van de sectie Huidige weergave op de zwarte pijl omlaag rechts van de regel om deze te deactiveren, bewerken, hernoemen, kopiëren of verwijderen.

Een groene lijn rechts van het filter geeft aan dat een regel actief is. U kunt een regel in- of uitschakelen door op de filterknop met de groene lijn te klikken.

Gefilterde resultaten delen en exporteren

U kunt uw resultaten exporteren met toegepaste filterregels om rapporten op te stellen voor een bepaalde subset van uw gegevens.

Uw enquêteresultaten delen of exporteren terwijl uw filterregels zijn ingeschakeld:

  1. Controleer of uw filterregels actief zijn.
  2. Klik onder de sectie Opgeslagen weergaven in de linkerzijbalk op Opslaan als...
  3. Voer een naam voor uw opgeslagen weergave in en klik op Opslaan.
  4. Klik op het zwarte pijltje omlaag rechts van uw opgeslagen weergave.
  5. Klik op Weergave exporteren of Weergave delen.
Met filterregels kunt u uw enquêteresultaten opsplitsen en een specifieke subset van uw gegevens bekijken. U kunt filteren op vraag en antwoord om respondenten te zien die een vraag op een bepaalde manier hebben beantwoord, of met een filter alleen voltooide reacties bekijken.

Ontvang antwoorden