m

Ben ik verplicht mijn privacybeleid bekend te maken aan respondenten?

Als u een bedrijf in Japan hebt en persoonsgegevens verzamelt in uw enquête (zoals de namen of contactgegevens van de respondenten), kan de Japanse wet voor de bescherming van persoonsgegevens u verplichtingen opleggen omtrent het verzamelen van deze gegevens.

Een van deze verplichtingen ontstaat wanneer u de verzamelde persoonsgegevens aan derden verstrekt.  In een dergelijke situatie bent u verantwoordelijk voor: (1) het bekendmaken van het doel van het gebruik van de desbetreffende informatie door derden; en (2) het vooraf verkrijgen van toestemming van de respondent voor de overdracht van diens persoonsgegevens aan de derde partij.  Bij een enquête vindt gegevensoverdracht naar SurveyMonkey plaats. SurveyMonkey is in dit geval een derde.

We raden u aan een pagina aan het begin van uw enquête toe te voegen waarin deze informatie bekend wordt gemaakt en u deze toestemming vraagt.

  1. Ga naar de sectie Ontwerpen van uw enquête.
  2. Sleep Nieuwe pagina vanuit de sectie Opbouwfunctie om een pagina toe te voegen vóór de eerste pagina van uw enquête.
  3. Voer een Paginatitel in (bijvoorbeeld Privacy- en toestemmingsverklaring)
  4. Voer bij Paginabeschrijving de tekst van de toestemmingsverklaring in.  

Bijvoorbeeld: “Deze enquête wordt uitgevoerd door [naam van uw bedrijf ] met gebruikmaking van een enquêtesysteem van een derde, SurveyMonkey. Eventuele persoonsgegevens die u in het kader van deze enquête indient, worden namens ons opgeslagen en verwerkt door SurveyMonkey, in overeenstemming met het Privacybeleid van SurveyMonkey dat u kunt vinden op nl.surveymonkey.com/privacypolicy.aspx. Als u deze enquête invult, stemt u in met de overdracht van uw gegevens naar SurveyMonkey. Het privacybeleid van [naam van uw bedrijf] is beschikbaar op: [URL naar uw privacybeleid].”

 

Als u een bedrijf in Japan hebt en persoonsgegevens verzamelt in uw enquête (zoals de namen of contactgegevens van de respondenten), kan de Japanse wet voor de bescherming van persoonsgegevens u verplichtingen opleggen omtrent het verzamelen van deze gegevens.

Ontvang antwoorden