m

Respondenten diskwalificeren

Voeg een kwalificerende vraag toe aan uw enquête om respondenten die een specifieke antwoordoptie kiezen te diskwalificeren. Hierdoor kunt u respondenten diskwalificeren die niet aan uw doelcriteria voldoen of die niet akkoord gaan met uw voorwaarden.

Ga naar...

Diskwalificatielogica toevoegen

Met logica voor overslaan van vragen kunt u respondenten omleiden op basis van hun antwoord op een vraag. U kunt respondenten die een specifiek antwoord geven door laten gaan met de enquête of u kunt respondenten diskwalificeren voor deelname aan de enquête op basis van hun antwoord en de enquête afsluiten.

Respondenten diskwalificeren:

 1. Voeg een meerkeuzevraag (met één antwoordkeuze toegestaan) toe aan uw enquête.
 2. Voeg logica voor overslaan van vragen toe aan de antwoordkeuzen die tot diskwalificatie van een respondent leiden.
 3. Stuur afvallers door naar een Diskwalificatiepagina.
 4. Kies een diskwalificatieoptie in de verzamelprogrammaopties voor *al* uw verzamelprogramma's. (Zie de instructies in het volgende gedeelte.)
SurveyMonkey Audience Als u reacties koopt via SurveyMonkey Audience, werkt diskwalificatielogica anders. U moet ook een incidentiepercentage kiezen als u diskwalificatielogica in uw enquête hebt gebruikt. Meer informatie »

Een diskwalificatieoptie kiezen

Als u logica voor overslaan toevoegt aan een enquête, kunt u respondenten naar een diskwalificatiepagina sturen.

De diskwalificatieoptie voor een verzamelprogramma bewerken:

 1. Ga naar het onderdeel Reacties verzamelen van uw enquête.
 2. Klik op de naam van het verzamelprogramma en ga naar de verzamelprogrammaopties. Mogelijk moet u klikken op Geavanceerde opties weergeven.
 3. Klik op Aangepaste diskwalificatie.
 4. Kies tussen het weergeven van een aangepast diskwalificatiebericht voor respondenten, het omleiden van respondenten naar een URL van uw keuze of het tonen van het standaardbericht (de instelling Eindpagina van enquête die u hebt ingeschakeld).

U kunt maar één diskwalificatieoptie per verzamelprogramma selecteren. Als u meerdere antwoordkeuzen hebt in de enquête waarmee een respondent kan worden gediskwalificeerd, krijgen ze allemaal dezelfde diskwalificatieoptie te zien, ongeacht de vraag die tot hun diskwalificatie heeft geleid.

Uw aangepaste diskwalificatiebericht mag uit maximaal 500 tekens bestaan.

Gediskwalificeerde respondenten bekijken

U kunt zien welke respondenten zijn gediskwalificeerd in het gedeelte Resultaten analyseren van de enquête.

Respondenten worden aangeduid als Gediskwalificeerd als u hun individuele reactie bekijkt.

Als u alleen respondenten wilt bekijken die zijn gediskwalificeerd, filtert u op volledigheid en selecteert u Gediskwalificeerde reacties.

Voorbeelden van kwalificerende vragen

Voorbeeld 1: U bent op zoek naar Netflix-abonnees

Stel dat u een enquête wilt sturen naar Netflix-abonnees. Respondenten diskwalificeren die niet geabonneerd zijn op Netflix:

 1. Voeg een Ja/Nee-vraag toe aan het begin van de enquête waarin respondenten worden gevraagd of ze zijn geabonneerd op Netflix.
 2. Voeg logica voor overslaan van vragen toe om respondenten die Ja beantwoorden (dit zijn Netflix-abonnees) door te sturen naar de volgende pagina van de enquête.
 3. Voeg logica voor overslaan van vragen toe om respondenten die Nee beantwoorden (dit zijn geen Netflix-abonnees) door te sturen naar een diskwalificatiepagina. U kunt respondenten zonder abonnement op Netflix ook doorsturen naar een aparte pagina met vragen over waarom ze zich niet abonneren of over welke sites ze gebruiken om online films te bekijken.
Voorbeeld 2: U bent op zoek naar mensen die in de afgelopen drie maanden hebben gewinkeld bij de Hema

Stel dat u een enquête wilt sturen naar mensen die in de afgelopen drie maanden bij de Hema hebben gewinkeld. Respondenten diskwalificeren die dat niet hebben gedaan:

 1. Voeg een meerkeuzevraag (meerdere antwoorden toegestaan) toe aan het begin van de enquête. Vraag respondenten hierin waar ze in de afgelopen drie maanden hebben gewinkeld.
 2. Voeg logica voor het overslaan van vragen toe om respondenten die de Hema selecteren, door te sturen naar de volgende pagina van de enquête.
 3. Voeg logica voor het overslaan van pagina's toe om respondenten die de Hema niet selecteren, door te sturen naar de diskwalificatiepagina. U kunt respondenten die niet bij de Hema hebben gewinkeld ook doorsturen naar een aparte pagina met vragen over waarom ze dat niet hebben gedaan of over bij welke winkels ze zijn geweest.

Logica voor het overslaan van vragen negeert logica voor het overslaan van pagina's. Daarom worden alleen respondenten die de Hema selecteren, doorgestuurd naar de volgende pagina van de enquête. Alle andere respondenten worden doorgestuurd naar de door u gekozen pagina op basis van uw logica voor het overslaan van pagina's.

TIP! Probeer met de voorbeeldenquête uit te vinden hoe u zo goed mogelijk kwalificatievragen kunt stellen.
U kunt een kwalificerende vraag toevoegen aan uw enquête om respondenten die een specifieke antwoordoptie kiezen te diskwalificeren met behulp van logica voor het overslaan van vragen. Zo diskwalificeert u respondenten die niet aan uw doelcriteria voldoen of die niet akkoord gaan met uw voorwaarden. U kunt respondenten een aangepast diskwalificatiebericht tonen.

Ontvang antwoorden