m

Ontwerprichtlijnen voor SurveyMonkey Audience

Als u enquêtereacties koopt via SurveyMonkey Audience, moet u onze ontwerpvereisten en aanbevolen procedures volgen om het succes van uw project te waarborgen.

TIP! Bekijk onze SurveyMonkey Audience-videozelfstudies om een beter idee te krijgen van hoe het is om uw eigen project te starten.

Vereisten voor enquêteontwerp

We hebben enkele ontwerpvereisten geïmplementeerd voor enquêtes die worden verzonden via SurveyMonkey Audience om een geslaagd project te helpen waarborgen. Als uw enquête niet aan de vereisten voldoet, kunt u mogelijk geen reacties kopen of wordt uw project mogelijk onderbroken.

Neem ook het SurveyMonkey Audience-beleid door om te waarborgen dat uw project voldoet aan ons beleid voor enquête-inhoud.

Stel 50 vragen of minder

Onderzoek toont aan dat zeer lange of gecompliceerde enquêtes vaak leiden tot tevredenstellen. Hierbij haasten respondenten zich door enquêtes om het einde te bereiken in plaats van dat ze de tijd nemen om doordachte antwoorden in te vullen. We vereisen dat enquêtes maximaal 50 vragen bevatten, zodat we de beste mogelijk invulervaring kunnen bieden voor onze respondenten.

Elk vraagtype in de enquête telt als één vraag, met één belangrijke uitzondering: elke rij in een vraag van het type matrix/beoordelingsschaal en matrix van vervolgkeuzemenu's die u gebruikt, telt als een afzonderlijke vraag. Tekst- en afbeeldingselementen die aan de enquête worden toegevoegd, tellen niet als vragen.

Voeg geen quotum toe

Aangezien een quotum van invloed kan zijn op de instellingen die we hebben geïmplementeerd voor het verkrijgen van alle volledige reacties die u hebt gekocht, kunt u geen quotum opnemen in uw enquêteontwerp. U kunt in plaats van een quotum toe te voegen meerdere Audience-verzamelprogramma's gebruiken om de benodigde steekproefgrootte aan respondenten te bewerkstelligen.

Controleer altijd de paden van logica voor overslaan

Wanneer u logica voor overslaan of geavanceerd vertakken gebruikt, moet u controleren of alle paden naar behoren werken. Als dat niet het geval is, wordt er een waarschuwing weergegeven wanneer u reacties probeert te kopen. Zorg ervoor dat u de nauwkeurigheid van eventuele vraaglogica of paginalogica controleert en dat u elke vraag die logica voor overslaan gebruikt op een eigen pagina plaatst of opneemt als de laatste vraag op een enquêtepagina.

Kies de juiste enquêtetaal

Als u reacties koopt van ons mondiale panel, moet uw enquête zijn geschreven in een van de ondersteunde talen voor het land waarop u zich richt.

Stel ten minste één vraag in als vereist

U moet ten minste één vereiste vraag opnemen in uw enquêteontwerp.

We raden gewoonlijk aan om alle vragen in te stellen als vereiste vragen, aangezien dit garandeert dat respondenten de vraag moeten beantwoorden wanneer deze bij hen wordt weergegeven. U kunt logica voor overslaan gebruiken om respondenten vragen te laten overslaan die mogelijk niet geheel relevant of van toepassing zijn

Gebruik geen vragen van het type bestandsupload

Het vraagtype bestandsupload kan niet aan uw enquête worden toegevoegd als u enquêtereacties koopt. U kunt niet afrekenen als u dit type vraag hebt opgenomen in uw enquête.

Verwijder vragen waarin wordt gevraagd om contactinformatie of persoonlijke informatie

Zorg ervoor dat u ons inhoudbeleid in acht neemt. Verzamel geen namen, e-mailadressen, telefoonnummers, andere contactgegevens, gevoelige informatie of andere tot personen herleidbare informatie.

Voeg geen koppelingen toe die mensen naar buiten de enquête leiden

Zorg ervoor dat u ons inhoudbeleid volgt, neem geen koppelingen op die respondenten naar buiten de enquête leiden om inhoud weer te geven. U kunt in plaats daarvan afbeeldingen of video's toevoegen aan uw enquêteontwerp.

TIP! U moet altijd een voorbeeld weergeven van een enquête en een enquête altijd testen op een desktop-, tablet- en mobiele apparaatresoluties en in verschillende browsers, zodat u kunt zien hoe deze bij respondenten wordt weergegeven.

Aanbevolen procedures voor enquêteontwerp

Aangezien we duizenden projecten hebben uitgevoerd, hebben we geleerd wat werkt en wat niet werkt op het vlak van het ontwerpen van een enquête die wordt verzonden via SurveyMonkey Audience. Onderzoek toont aan dat zeer lange of gecompliceerde enquêtes vaak leiden tot tevredenstellen. Hierbij haasten respondenten zich door enquêtes om het einde te bereiken in plaats van dat ze de tijd nemen om doordachte antwoorden in te vullen. Als u deze aanbevolen procedures volgt, bent u al een stuk op weg bij het uitvoeren van een geslaagd project.

Beperk matrix-/beoordelingsschaalvragen, classificatievragen en vragen met een open einde.

Over het algemeen stellen we voor dat klanten een verscheidenheid aan vraagtypen gebruiken.

Vermijd het gebruik van te veel vragen met een open einde, zoals tekstvakken en commentaarvakken omdat dit leidt tot tevredenstellen.

Wees voorzichtig wanneer u vragen van het type matrix/beoordelingsschaal en matrix van vervolgkeuzemenu's gebruikt. We raden een maximum van 5 matrixvragen per enquête met niet meer dan 5 kolommen en 5 rijen per vraag aan. Onthoud dat elke rij in een vraag van het type matrix/beoordelingsschaal en matrix van vervolgkeuzemenu's die u gebruikt, telt als een afzonderlijke vraag. Onze methodologierichtlijnen raden aan om deze vraagtypen op te delen in afzonderlijke meerkeuzevragen.

Daarnaast raden we aan om classificatievragen te vermijden. Respondenten vinden deze vaak moeilijk, vooral wanneer er veel classificatieopties zijn.

Schrijf korte inleidingen en instemmingsverklaringen

We raden aan om enquête-inleidingen of instemmingsformulieren te gebruiken met maximaal 250 tekens.

Gebruik minder dan 10 enquêtepagina's met 5–10 vragen per pagina

We hebben geconstateerd dat korte, eenvoudige enquêtes die via SurveyMonkey Audience worden verzonden hogere reactiepercentages hebben. We raden aan om lange enquêtepagina's op de te delen in meerdere pagina's om respondentmoeheid te voorkomen.

Lang pagina's met vragen kunnen ontmoedigen en vergen meer tijd om te laden en opslaan. Het is daarom verstandig om niet meer dan 5-10 vragen per pagina op te nemen. Groepeer vragen op basis van een logisch thema of onderwerp, zodat respondenten hun gedachten eenvoudig kunnen concentreren en ze de enquête snel kunnen doorlopen.

Voeg Andere toe als een antwoordoptie

Zorg ervoor dat respondenten een antwoordoptie kunnen kiezen wanneer andere antwoordopties niet van toepassing zijn. Als u Andere toevoegt als een vereiste vraag, moet u ervoor zorgen dat u deze optie weergeeft als een antwoordkeuze (en niet als een commentaarveld), zodat respondenten niet worden gedwongen om een onnauwkeurige antwoordkeuze te kiezen om door te gaan met de enquête.

Houd video's kort en pas de grootte van afbeeldingen aan

Probeer om niet meer dan één video in uw enquête op te nemen en zorg ervoor dat deze niet langer duurt dan 90 seconden. Langere video's kunnen ertoe leiden dat respondenten afhaken of dat ze de video overslaan en de vragen beantwoorden zonder de context of de video.

Afbeeldingen zijn een fantastische manier om voorbeelden te geven of gebruik een A/B-test voor verschillende concepten. Wanneer u afbeeldingen toevoegt aan uw enquête, moet u ervoor zorgen dat het formaat juist is door een voorbeeld weer te geven en uw enquête te testen op desktop-, tablet- en mobiele apparaatresoluties in verschillende browsers.

Gebruik screeningsvragen of kwalificatievragen

U kunt een screeningsvraag aan uw enquête toevoegen om uw doelgroep te verfijnen en respondenten te diskwalificeren die niet in uw ideale publiek passen.

En het is prima om meer te vragen van gediskwalificeerde respondenten. Waarom zou u deze respondenten niet een aantal aanvullende vragen stellen voordat u de enquête voor ze afsluit? Als ze niet aan uw enquêtecriteria voldoen, kunt u overwegen om enkele opvolgingsvragen te stellen, zodat u meer over hen te weten komt. Achterhalen waarom iemand een bepaald product niet gebruikt, kan even nuttig zijn als weten waarom iemand dat wel doet.

Neem demografisch vragen op, zodat u uw resultaten kunt filteren

Sta stil bij hoe u uw resultaten wilt filteren. Wilt u twee verschillende demografische gegevens vergelijken?

Wanneer u reacties koopt via SurveyMonkey Audience, nemen we voor iedere respondent enige demografische informatie op in uw enquêteresultaten. De exacte informatie is afhankelijk van of u reacties verkrijgt via SurveyMonkey Contribute of dat u Global-reacties ontvangt.

Als u andere demografische informatie over respondenten nodig heeft, moet u ervoor zorgen dat u naar deze informatie vraagt in uw enquête. U kunt vooraf geschreven enquêtevragen aan uw vragen toevoegen uit de categorie Demografische gegevens van onze vragenbank. We hebben enkele vragen die zeer geschikt zijn voor SurveyMonkey Audience-klanten. Blader eens door de categorie Marktonderzoek om aan de slag te gaan. U kunt filteren op merkonderzoek, consumentenonderzoek, ontwerpfeedback, investeringsonderzoek, online en mobiel, aankoopintentie en meer.

Bewerk de enquête niet nadat u reacties hebt gekocht

Het bewerken van het enquête-ontwerp nadat u reacties hebt gekocht, kan problemen opleveren voor respondenten en uw resultaten. Respondenten die uw enquête invullen nadat u wijzigingen hebt aangebracht, zien de bijgewerkte versie van de enquête, die mogelijk niet helemaal goed aansluit op de oorspronkelijke versie. En respondenten die bezig zijn met het invullen van uw enquête terwijl u wijzigingen aan het aanbrengen bent, worden gedwongen weer opnieuw aan het begin van de enquête te beginnen.

Zorg er daarom voor dat u uw enquête test en er een voorbeeld van bekijkt voordat u deze uitstuurt, of overweeg een kleinere doelgroep te kopen om een idee te krijgen van de reacties die u ontvangt en besluit pas daarna of u wijzigingen wilt aanbrengen aan het ontwerp voordat u een groter publiek koopt.

Sterretjes voor verplichte vragen, titels en voortgangsbalk verbergen

Wij raden aan de ontwerpopties te bewerken en sterretjes voor verplichte vragen te verbergen, de titel van de enquête en pagina's te verbergen, en ook de voortgangsbalk te verbergen. Hiermee vermindert u eventuele vertekening en ontmoedigt u haastwerk bij respondenten die de enquête zo snel mogelijk willen afkrijgen.

Bepaal één duidelijk doel en een paar kleinere doelen voor uw enquête

Bepaal wat u wilt weten en gebruik dat om u te richten op de doelstellingen van uw enquête. Wij raden één enquêtedoel en enkele kleine doelen aan, zodat het maken van uw enquête gestroomlijnd verloopt en de analysefase veel eenvoudiger is.

Weet u niet waar u moet beginnen? Lees onze SurveyMonkey Audience-gids voor het schrijven van enquêtes om uitvoerige tips te krijgen die van pas komen bij het opstellen van een enquête en het hanteren van een methode. Als u student of docent bent, bent u mogelijk ook geïnteresseerd in SurveyMonkey Audience voor academici.

Vertrouwelijkheid handhaven

Mogelijk gebruikt u SurveyMonkey Audience om nieuwe concepten of producten te testen voor uw bedrijf. Wij begrijpen het dat deze informatie zeer vertrouwelijk van karakter is. Hoewel wij niet kunnen garanderen dat respondenten de informatie die zij in uw enquête zien niet met anderen delen, raden wij aan dat u de volgende ontwerptips ter harte neemt om ervoor te zorgen dat de informatie in uw enquête (1) niet kan worden teruggetraceerd naar uw merk en (2) niet in handen van uw concurrenten valt.

Verwijder alle rechtstreekse verwijzingen naar uw merk

Gebruik geen bedrijfslogo, motto, website, slogans, productafbeeldingen of alles waaraan uw respondenten uw merk kunnen herkennen en de enquête naar uw bedrijf of productaanbod kunnen herleiden.

Als u nieuwe ontwerpen of concepten test, kunt u voor testdoeleinden overwegen een niet-bestaande merknaam te hanteren. Op die manier krijgt u feedback op nieuwe visuele elementen terwijl u de naam van uw bedrijf niet kenbaar maakt.

Diskwalificeer uw concurrenten

Voeg een screeningvraag aan het begin van uw enquête toe waarin u de respondent vraagt te selecteren in welke bedrijfstak of functie die werkzaam is. Voeg logica voor overslaan van vragen toe om respondenten te diskwalificeren die rechtstreekse concurrenten van uw bedrijf zijn. Zo kunt u zich meer concentreren op de meningen van uw doelgroep.

Gebruik geen vertrouwelijksverklaring

Wanneer u respondenten vertelt dat er in uw enquête vertrouwelijke informatie is opgenomen, zijn ze misschien eerder geneigd om in de enquête op die informatie te letten en deze met anderen te delen.

Klaar om uw nieuwe project te starten? U kunt in slechts enkele minuten reacties kopen om de resultaten vervolgens te zien binnenstromen.
Wij hebben duizenden projecten gedraaid en hebben geleerd wat wel en niet werkt bij het ontwerpen van enquêtes die u naar het publiek van SurveyMonkey Audience stuurt. Volg deze vereisten en aanbevolen werkwijzen, en u maakt meteen een goed begin van een succesvol project!

Ontvang antwoorden