m

Enquêtekoppelingen aanpassen

Aangepast URL-einde

Betaalde functie: U hebt een betaald plan nodig als u een aangepast URL-einde wilt gebruiken.

U kunt een aangepast URL-einde maken om uw koppeling relevanter te maken voor uw enquête en respondenten. Het URL-einde is het deel van de URL dat na de /r/ in een enquêtekoppeling komt. Standaard is dit een willekeurig gegenereerde reeks cijfers en letters.

nl.surveymonkey.com/r/uw_aangepaste_einde

U kunt een aangepast URL-einde gebruiken voor elk verzamelprogramma voor webkoppelingen of elk verzamelprogramma voor sociale media. Dit is niet mogelijk bij andere typen verzamelprogramma's.

Het is niet mogelijk om uw URL-einde aan te passen voor webkoppelingen wanneer de verzamelprogramma-optie Herhaling is ingeschakeld. Als u een aangepast URL-einde maakt, wordt herhaling automatisch uitgeschakeld, en omgekeerd.

U kunt als volgt een aangepast URL-einde maken:

 1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
 2. Klik op het verzamelprogramma voor webkoppelingen of sociale media dat u wilt bewerken.
 3. Klik rechts van de enquêtekoppeling op Aanpassen.
 4. Voer een aangepast URL-einde in (100 tekens of minder).
 5. Klik op Opslaan.
Ondersteunde tekens
 • Alfanumerieke tekens (A tot Z, a tot z en 0 tot 9)
 • Verbindingsstreepjes (-)
 • Onderstrepingstekens (_)

Spaties of speciale tekens worden niet geaccepteerd.

Een aangepast URL-einde overdragen.

U kunt een aangepast URL-einde overdragen naar een ander verzamelprogramma voor webkoppelingen of sociale media. Dezelfde URL kan echter niet voor twee verzamelprogramma's tegelijk worden gebruikt.

U kunt als volgt een aangepast URL-einde overdragen:

 1. Ga naar het verzamelprogramma voor webkoppelingen of sociale media waarnaar u de URL wilt overdragen.
 2. Klik op Aanpassen.
 3. Typ het aangepaste URL-einde. Klik op Opslaan.
 4. Klik op URL overplaatsen. De URL's voor beide verzamelprogramma's worden bijgewerkt.
Een verzamelprogramma met een aangepast URL-einde verwijderen

Als u een verzamelprogramma met een aangepast URL-einde verwijdert, kunt u dit mogelijk niet met een toekomstig verzamelprogramma gebruiken. Indien u een aangepast URL-einde opnieuw wilt gebruiken, raden wij aan het verzamelprogramma pas te verwijderen nadat u een aangepast URL-einde hebt overgedragen naar een nieuw verzamelprogramma.

TIP! Als u de URL aanpast nadat u de enquête hebt verzonden, werkt zowel de oude koppeling als de aangepaste koppeling.

Het domein wijzigen

Betaalde functie: De URL voor eigen merkgebruik is alleen beschikbaar bij sommige betaalde plannen. Controleer of dat bij uw plan het geval is.

Het is ook mogelijk het domein van uw enquêtekoppeling te wijzigen zodat de URL voor eigen merkgebruik wordt gebruikt. U kunt het domein research.net gebruiken om een URL voor eigen merkgebruik voor uw enquête te maken.

www.research.net/r/uw_aangepaste_einde

Uw standaarddomein

Als u uw standaarddomeinvoorkeur wijzigt, gebruiken nieuwe verzamelprogramma's die u maakt, het domein dat u selecteert. Dit is niet van invloed op bestaande verzamelprogramma's.

U kunt als volgt uw standaard domeinvoorkeur wijzigen:

 1. Klik op uw gebruikersnaam in de rechterbovenhoek van uw account.
 2. Klik op Mijn account in het vervolgkeuzemenu.
 3. Schuif naar ALGEMENE VOORKEUREN.
 4. Klik naast Enquêtedomein op Bewerken om uw voorkeur te wijzigen. Deze wijziging is van toepassing op alle toekomstige verzamelprogramma's die u maakt. U moet het domein voor bestaande verzamelprogramma's handmatig bijwerken.

Het domein van uw verzamelprogramma

Webkoppeling

U kunt als volgt het domein van uw enquêtekoppeling wijzigen:

 1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
 2. Klik op de naam van het verzamelprogramma.
 3. Klik rechts van de enquêtekoppeling op Aanpassen.
 4. Klik op de pijl omlaag om uw voorkeursdomein te kiezen.
 5. Klik op Opslaan.
Uitnodiging per e-mail

Als u de URL voor eigen merkgebruik gebruikt in een verzamelprogramma voor e-mailuitnodigingen, maken zowel de enquêtekoppeling als de URL die respondenten zien in het veld Van veld van de e-mailuitnodiging gebruik van research.net.

U kunt als volgt het domein van uw enquêtekoppeling wijzigen:

 1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
 2. Klik op de naam van het verzamelprogramma.
 3. Ga naar de  verzamelprogramma-opties. Ga naar het tabblad Opties als u al een uitnodiging hebt verzonden. Als u uw eerste uitnodigingsbericht in het verzamelprogramma verzendt, kiest u verzamelprogrammaopties nadat u uw bericht hebt opgesteld.
 4. Klik op Aangepaste URL en wijzig uw voorkeur.

Dit is van invloed op alle nieuwe berichten die u verzendt. Het is niet mogelijk de enquêtekoppelingen te wijzigen van berichten die al zijn verzonden.

Sociale media

U kunt als volgt het domein van uw enquêtekoppeling wijzigen:

 1. Ga naar de sectie Reacties verzamelen van uw enquête.
 2. Klik op de naam van het verzamelprogramma.
 3. Klik rechts van de enquêtekoppeling op Aanpassen.
 4. Klik op de pijl omlaag om uw voorkeursdomein te kiezen.
 5. Klik op Opslaan.

Dit is van invloed op alle nieuwe publicaties die u met dat verzamelprogramma maakt. Het is niet mogelijk de enquêtekoppeling te wijzigen van berichten die u al hebt gedeeld op sociale media.

U kunt het domein van een klassiek Facebook Prikbord-verzamelprogramma niet wijzigen.

Facebook Messenger

Als u een enquête deelt, zodat mensen deze kunnen invullen in Facebook Messenger, is het niet mogelijk om het domein te wijzigen omdat er een speciaal domein is vereist om de enquête in de app Messenger te kunnen openen.

Andere typen verzamelprogramma's

Het is niet mogelijk om het domein van een bestaande enquêtekoppeling rechtstreeks te bewerken in andere typen verzamelprogramma's. Bewerk uw standaarddomein en maak een nieuw verzamelprogramma om er zeker van te zijn dat de URL voor eigen merkgebruik wordt gebruikt.

 
BÈTAFUNCTIE: Op basis van uw huidige locatie, ziet u mogelijk landspecifieke SurveyMonkey-domeinen die voor u beschikbaar zijn wanneer u het domein voor een verzamelprogramma wijzigt. Bijvoorbeeld www.surveymonkey.co.uk in het Verenigd Koninkrijk of www.surveymonkey.de in Duitsland. Deze domeinen kunnen niet worden gecombineerd met het domein voor eigen merkgebruik. Het adres www.research.de wordt bijvoorbeeld niet ondersteund.

Ontvang antwoorden