m

Kan ik het aantal antwoordkeuzen beperken dat een respondent kan selecteren?

Bij vraagtypen die meerdere antwoordkeuzen, rijen of tekstvakken toestaan, kunt u een bereik of een limiet instellen voor het aantal dat de respondent moet beantwoorden. Hiertoe moet u de beantwoording van de vraag verplicht stellen.

Bewerk het standaard foutbericht om uit te leggen hoeveel antwoordkeuzen respondenten kunnen of moeten selecteren.

Als u een vraag verplicht stelt om te beantwoorden, kunt u een bereik of een limiet instellen voor het aantal antwoordkeuzen dat een respondent kan selecteren.

Ontvang antwoorden