m

Kan ik numerieke waarden toekennen aan antwoordkeuzen?

Er zijn enkele manieren om numerieke waarden toe te wijzen aan antwoordkeuzen om u te helpen bij het analyseren van resultaten:

Geef basisstatistieken weer om de minimale, maximale, gemiddelde, mediaan en standaardafwijking voor een vraag te bekijken. U kunt ook numerieke waarden toewijzen aan antwoordkeuzen bij sommige vraagtypen.

Ontvang antwoorden