m

Limieten voor enquêteontwerp en tekengebruik

Ga naar...

Een enquête ontwerpen

ItemOntwerplimiet
Enquêtetitel250 tekens
Paginatitel100 tekens
Paginabeschrijving4000 tekens
Tekst van vraag4000 tekens
Tekst4000 tekens
Aangepaste foutberichten (vereiste vragen)250 tekens
Naam van aangepaste variabele50 tekens
Label van aangepaste variabele255 tekens
Vragen van type Matrix/beoordelingsschaal (rijkeuzen)250 tekens
Vragen van type Matrix/beoordelingsschaal (kolomkeuzen)100 tekens
Meerkeuzevragen200 antwoordkeuzen
Vraag van type Vervolgkeuzelijst 500 antwoordkeuzen
Vragen met meerdere tekstvakken200 antwoordkeuzen
Vragen van het type Matrix van vervolgkeuzemenu's9 kolommen
200 rijen
200 antwoordkeuzen per menu
Vragen van het type Matrix/beoordelingsschaal16 kolommen
100 rijen
Vragen100 vragen per pagina
5000 vragen per enquête
Pagina's400 pagina's per enquête
Houd er rekening mee dat dit vaste limieten zijn voor enquêteontwerpen. U bereikt werkelijke limieten mogelijk sneller of u stuit mogelijk op laadproblemen als uw enquête meer dan 200 pagina's of meer dan 1000 vragen bevat wanneer u: (1) een grote hoeveelheid complexe logica gebruikt, (2) een grote hoeveelheid tekstopmaak, afbeeldingen of video's gebruikt of (3) de snelheid van uw netwerkverbinding, uw CPU of uw RAM-geheugen te wensen overlaat. Aangeraden wordt om omvangrijke enquêtes op te delen in twee of meer kleinere enquêtes.

Een enquête invullen

Respondenten kunnen limieten tegenkomen bij het invullen van een enquête, op basis van hoe de opsteller van de enquête heeft besloten om open velden te valideren. Opstellers van enquêtes kunnen niet alleen tekenlimieten definiëren voor sommige vraagtypen, maar er ook voor kiezen om de eis te stellen dat respondenten de vraag binnen een bepaald bereik of een bepaalde limiet beantwoorden.

Als u respondent bent, neemt u contact op met de opsteller van de enquête als een foutbericht bij een vraag ervoor zorgt dat u de enquête niet kunt voltooien.

TIP! Pas het foutbericht aan. Als u een specifiek bereik of een specifieke limiet instelt voor het aantal vereiste antwoordkeuzen, past u het foutbericht aan zodat dit specifieke informatie over deze vereisten bevat. In dat geval bent u er zeker van dat de respondenten weten wat zij fout hebben gedaan zodat zij met succes hun weg door de enquête kunnen vervolgen.
Een lijst met limieten voor enquêteontwerp en tekengebruik die u kunt tegenkomen bij het opstellen of invullen van een enquête.

Ontvang antwoorden