m

Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden

Betaalde functie: Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden is alleen beschikbaar bij sommige betaalde abonnementen. Controleer of dat bij uw abonnement het geval is.

Met Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden kunt u uw vragen afstemmen op elke respondent op basis van wie dit is en hoe hij of zij bepaalde vragen in uw enquête beantwoordt. Met deze functionaliteit kunt u tekst invoegen vanuit uw aangepaste variabelen en aangepaste gegevens. Ook kunt u een antwoord van een respondent op een eerdere vraag in uw enquête overnemen in een nieuwe vraag.

Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden heeft betrekking op het overnemen van vragen en antwoorden. Het gaat hier om een eenvoudigere versie van deze functie, waarbij u uitsluitend tekst kunt invoegen vanuit één gegevensbron, namelijk eerdere vragen in de enquête.

Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden

Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden gebruiken:

  1. Klik op het tekstvak waarin u tekst wilt invoegen. Hierna wordt een lijst met ondersteunde velden weergegeven.
  2. Klik op Tekst invoegen vanuit....
  3. Selecteer een gegevensbron in het menu. U kunt kiezen uit vorige vragen, contactpersonen of aangepaste variabelen.

Wanneer u tekst invoegt vanuit een van de beschikbare gegevensbronnen in uw enquête, wordt de volgende syntaxis ingevoegd in het tekstvak:

{{ expression }}

Wanneer een respondent uw enquête invult, wordt de uitvoer van de expressie vervangen door de haakjes op basis van de desbetreffende unieke antwoorden, aangepaste gegevens of aangepaste variabelen die daaraan zijn gekoppeld.

Ondersteunde velden

U kunt de expressie voor Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden toevoegen aan de volgende velden in uw enquête:

  • Tekst van vraag
  • Antwoordkeuzen*
  • Rijlabels
  • Kolomlabels
  • ""Andere" tekstvaklabels

* Bij vragen van het type Matrix van vervolgkeuzemenu's kunnen antwoordkeuzen niet worden overgenomen (dat wil zeggen, de antwoordkeuzen die worden weergegeven in vervolgkeuzelijsten).

Beschikbare gegevensbronnen

U kunt verwijzen naar de volgende gegevensbronnen in de expressie voor Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden die u maakt.

  • Sommige gegevensbronnen worden alleen ondersteund wanneer u uw enquête via specifieke typen verzamelprogramma's naar respondenten verzendt, zoals hierna is aangegeven.
  • Het is niet mogelijk om vragen over te nemen op pagina 1 van een enquête, maar het is wel mogelijk om op pagina 1 aangepaste gegevens uit contactpersonen en aangepaste variabelen over te nemen.

Bronnen

Bron
Beschrijving
Compatibele typen verzamelprogramma's
VraagElk vraagtype waarmee gegevens worden verzameld (met uitzondering van Tekst, Afbeelding, A/B-test en A/B-test met afbeelding).Alle typen verzamelprogramma's
Aangepaste gegevens uit ContactpersonenDe aangepaste gegevens over uw respondenten die zijn opgeslagen in Contactpersonen. Bijvoorbeeld: E-mailadres, Voornaam, Achternaam, Aangepast 1, enz.Uitnodiging per e-mail
Aangepaste variabelenDe waarden van de aangepaste variabelen in de URL naar de enquête.Webkoppeling

Een voorbeeld weergeven van Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden, en dit testen

De beste manier om Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden te testen voordat u uw enquête verzendt naar respondenten, is afhankelijk van de gegevensbronnen waarnaar u verwijst in uw expressies voor geavanceerd overnemen.

Overnemen testen op basis van vragen

Als het geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden in uw enquête alleen is gebaseerd op vragen, kunt u een voorbeeld van de enquête weergeven in de sectie Enquête ontwerpen en de verschillende enquêtepaden testen op basis van welke antwoordkeuzes u selecteert.

Het testen van overnemen op basis van aangepaste gegevens uit contactpersonen

Als u voorwaarden hebt die zijn gebaseerd op aangepaste gegevens uit Contactpersonen, is de beste manier om uw enquête te testen een groep maken in Contactpersonen en die groep een uitnodiging per e-mail te sturen.

Wanneer u een testgroep maakt, neemt u er e-mailadressen in op waartoe u voor testdoeleinden toegang hebt. Wanneer u aangepaste gegevens toevoegt aan die contactpersonen, moet u ervoor zorgen dat u alle velden voor aangepaste gegevens invult waarop u het geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden hebt gebaseerd. Als u bijvoorbeeld het veld Aangepast 1 gebruikt voor het registreren van de afdeling van elke contactpersoon en u deze informatie overneemt in uw enquête, moet u ervoor zorgen dat u informatie toevoegt aan het veld Aangepaste gegevens 1 voor uw testcontactpersoon.

Verwijder uw antwoorden wanneer u klaar bent met het testen.

Het overnemen van vragen en antwoorden testen op basis van aangepaste variabelen

Als een of meer van uw voorwaarden voor het geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden zijn gebaseerd op aangepaste variabelen, is de beste manier om uw enquête te testen een webkoppeling maken en de variabelen in de URL bewerken om te garanderen dat de juiste variabelen in uw enquête terechtkomen.

Verwijder uw antwoorden wanneer u klaar bent met het testen.

Enquêtegedrag

Elke expressie tussen dubbele accolades wordt geëvalueerd door de functie voor het geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden wanneer een respondent uw enquête invult.

Als er geen antwoord, aangepaste gegevens of aangepaste variabele is voor het vervangen van de sjabloon, wordt de sjabloon tussen accolades vervangen door een spatie, zodat dergelijke sjablonen nooit worden weergeven in uw enquête.

Uw resultaten analyseren

In de sectie Resultaten analyseren wordt de sjabloon voor Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden tussen accolades weergegeven in de vraag- en in de antwoordtekst, zoals dat ook het geval is wanneer u uw enquête ontwerpt. De uitvoerwaarden van Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden worden niet geregistreerd in de sectie Resultaten analyseren. Deze worden alleen geëvalueerd op de enquêtepagina wanneer een respondent de enquête invult, zodat er een aangepaste ervaring wordt geboden.

U kunt uw resultaten filteren op vraag en antwoord of op respondentmetagegevens om weer te geven hoe respondentinformatie zich verhoudt tot bijbehorende antwoorden op de overige vragen in de enquête.

Met Geavanceerd overnemen van vragen en antwoorden kunt u informatie invoegen, zoals aangepaste variabelen, aangepaste gegevens vanuit contactpersonen of het antwoord van een respondent uit een eerdere vraag in uw enquête, zodat u uw enquêtevragen persoonlijk kunt afstemmen op elke respondent die uw enquête invult.

Ontvang antwoorden