m

Logica voor overslaan

Met logica voor overslaan kunnen respondenten langs verschillende paden worden geleid in een enquête die is gebaseerd op een of meer voorwaarden. Er zijn drie typen logica voor overslaan:

Type logica voor overslaan
Beschrijving
Logica voor het overslaan van vragenDeze wordt toegepast op een vraag. Hiermee kunt u respondenten op basis van de geselecteerde antwoordkeuze doorvoeren naar een vraag of pagina verderop in de enquête.
Logica voor het overslaan van pagina'sDeze wordt toegepast op een pagina. Met logica voor het overslaan van pagina's kunt u iedereen die de pagina bereikt doorvoeren naar een bepaalde bestemming verderop in de enquête, zoals een latere pagina of het einde van de enquête. Logica voor het overslaan van pagina's is niet afhankelijk van antwoorden van respondenten op specifieke vragen, zoals bij het overslaan van vragen. Deze logica wordt gewoon geactiveerd wanneer de respondent een bepaalde pagina bereikt en op Volgende klikt.
Geavanceerd vertakkenDit wordt toegepast op een pagina. Hiermee kunt u respondenten doorvoeren naar punten verderop in uw enquête, vragen weergeven of verbergen, pagina's weergeven of verbergen, of vragen ongeldig verklaren op basis van meerdere voorwaarden. U kunt voorwaarden opbouwen op basis van antwoorden van respondenten, aangepaste gegevens van contactpersonen en aangepaste variabelen.

Als geavanceerd vertakken is opgenomen in uw account, vervangt dit logica voor het overslaan van pagina's. U kunt deze functie dus ook gebruiken om respondenten door te voeren naar een bepaalde pagina, ongeacht welk antwoord ze selecteren.

 

Voorbeeld

Stel dat u een enquête naar twee verschillende groepen wilt sturen: Groep A woont in de ene plaats en groep B woont in een andere.

In dit geval maken we vijf pagina's. Deze worden als volgt ingesteld:

  • Pagina 1: Neem een introductie op om het doel van de enquête uit te leggen.
  • Pagina 2: Voeg een meerkeuzevraag toe en vraag respondenten om een groep te selecteren: Groep A of groep B. Pas vervolgens logica voor het overslaan van vragen toe op elke antwoordkeuze. Stuur groep A naar pagina 3 en groep B naar pagina 4.
  • Pagina 3: Voeg vragen toe die u alleen aan groep A wilt stellen. Pas volgens logica voor het overslaan van pagina's toe om respondenten naar pagina 5 te sturen wanneer ze op de knop Volgende klikken.
  • Pagina 4: Voeg vragen toe die u alleen aan groep B wilt stellen. Pas volgens logica voor het overslaan van pagina's toe om respondenten naar pagina 5 te sturen wanneer ze op de knop Volgende klikken.
  • Pagina 5: Stel vragen die u aan beide groepen wilt stellen. Stel vervolgens een eindpagina voor de enquête in voor uw verzamelprogramma. Dit is de pagina die respondenten te zien krijgen als ze op pagina 5 op de knop Gereed klikken.
Problemen oplossen
Leid respondenten langs verschillende paden in een enquête op basis van de pagina waarop ze zich bevinden of hun antwoordkeuze. Deze functie wordt veel gebruikt voor toestemmingsformulieren, diskwalificatie of meertalige enquêtes. Dit is ook een handige oplossing als meerdere mensen verschillende secties van dezelfde enquête moeten beantwoorden.

Ontvang antwoorden